Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 12.03.2015

Milion spraw zarejestrowanych w SRP

Na zdjęciu: grafika milion spraw w Systemie Rejestrów Państwowych

Już 1 mln spraw wprowadzili do Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) urzędnicy w całym kraju. SRP, który połączył m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego w jeden system, funkcjonuje od 1 marca.  

Urzędy przyjęły 163 500  wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego. Zarejestrowano 13 800 aktów zgonu, 25 400  aktów urodzeń oraz 82 200 zameldowań na pobyt stały i czasowy. Nadano również 18 000  numerów PESEL. Łącznie, do wczoraj urzędnicy wykonali 1 010 100 czynności w nowym Systemie Rejestrów Państwowych.

Dane statystyczne Systemu Rejestrów Państwowych (od 1.03.2015 do 11.03.2015 ):

·         Akty małżeństwa: 11 000

·         Akty zgonów: 13 800

·         Akty urodzeń: 25 400

·         Zameldowań na pobyt stały i czasowy: 82 200

·         Nadano numerów PESEL: 18 000

·         Dowody osobiste:

  •    Wnioski o dowód osobisty: 163 500
  •   Wydane dowody osobiste: 148 200
  •    Unieważnionione dowody osobiste: 149 200

Mapa serwisu