Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 13.03.2015

Już 129 osób z Donbasu otrzymało zezwolenia na pobyt stały

na zdjęciu rodzina ewakuowana ze wschodniej Ukrainy

Kolejne osoby ewakuowane ze wschodniej Ukrainy otrzymały decyzje wojewody warmińsko-mazurskiego o przyznaniu zezwolenia na pobyt stały. Zezwolenia wydano już 129 osobom.

Legalizacja pobytu

Osoby ewakuowane ze wschodniej Ukrainy otrzymują zezwolenia na pobyt stały na podstawie posiadanej Karty Polaka lub udokumentowanego polskiego pochodzenia. Zezwolenia w sumie uzyskało już 129 osób. Dziewięć kolejnych osób miało już zezwolenia na pobyt stały w chwili przyjazdu. Oznacza to, że 70 proc. z grupy 192 osób przebywających aktualnie w ośrodkach w Łańsku i Rybakach ma już zezwolenia na pobyt stały w Polsce. W stosunku do pozostałych osób trwają procedury.

Centrum Personalizacji Dokumentów MSW na bieżąco wydaje karty pobytu stałego – spersonalizowano już 112 takich kart dla osób ewakuowanych z Donbasu.

Zezwolenie na pobyt stały zrównuje cudzoziemca z obywatelem Polski we wszelkich uprawnieniach, z wyłączeniem praw politycznych. Oznacza również, że osoby, które przyjechały z Donbasu, będą mogły legalnie mieszkać i pracować w Polsce. Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały jest też dla tych osób bardzo istotnym krokiem na drodze do uzyskania polskiego obywatelstwa.

Kursy języka polskiego

Po przylocie do Polski wszystkie ewakuowane osoby wypełniły specjalne kwestionariusze, które pozwoliły m.in. na określenie poziomu znajomości języka polskiego. Część przybyłych posługuje się językiem polskim, ale poziom jego znajomości jest zróżnicowany. Na podstawie stopnia znajomości języka polskiego dokonano podziału przybyłych na kilkuosobowe grupy i tydzień po przylocie do kraju osoby ewakuowane z Donbasu rozpoczęły naukę języka polskiego. Kursy językowe prowadzone są przez specjalistów ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Dzieci i młodzież z Donbasu chodzą do polskich szkołach

Dzieci ze wschodniej Ukrainy od ponad miesiąca chodzą do polskich szkół. Do podstawówki i gimnazjum w Stawigudzie uczęszcza ponad 20 dzieci. Kilkoro dzieci w wieku 5-6 lat chodzi do przedszkola. Dzieci mają zapewniony transport do szkoły.

Młodzież w wieku licealnym rozpoczęła naukę poza Stawigudą. Trzy osoby uczęszczają do liceum w Olsztynie, natomiast dwie osoby do Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

Mapa serwisu