Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 18.03.2015

96 nowych i wyremontowanych komend oraz komisariatów policji

Na zdjęciu: infografika - standaryzacja komend i komisariatów
Infografika-opis alternatywny 

MSW do końca roku planuje m.in. wybudować 48 nowych komend i komisariatów policji oraz wyremontować 48 dotychczasowych budynków w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. Na ten cel zarezerwowana jest kwota ponad 340 mln zł ze środków programowych budżetu policji i rezerwy celowej.

Najwięcej remontów oraz inwestycji zostanie zrealizowanych w tym roku na terenie garnizonu KWP w Katowicach. Zostanie tu wykonanych łącznie 20 prac, w tym 7 inwestycji (budowa nowych siedzib – m.in. KMP Bielsko Biała, III Komisariat Policji w Gliwicach; rozbudowa i modernizacja budynków – m.in. Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Komendy Miejskiej Policji w Rybniku) i 13 remontów dotychczasowych obiektów (m.in. KPP Żywiec, KMP Bytom, KP I Katowice).

Drugim garnizonem z największą liczbą zadań, które zaplanowano na ten rok - jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu z 12 pracami, a tuż za nią garnizon KWP w Białymstoku – 9 prac. Na obszarze garnizonu KWP we Wrocławiu zaplanowano łącznie 5 inwestycji, w tym związanych z budową nowego obiektu (m.in. KP Wrocław Krzyki) bądź adaptacją i modernizacją budynków (m.in. KMP Legnica, KPP Oława) oraz 7 remontów (m.in. KMP Wrocław, KMP Jelenia Góra, KPP Lubań). Natomiast na terenie białostockiego garnizonu KWP przewidziano budowę III Komisariatu Policji w Białymstoku oraz 8 remontów komend miejskich i powiatowych policji (m.in. KPP Augustów, KMP Białystok, KMP Łomża, KPP Sejny, KPP Zambrów).

W tym roku najwięcej pieniędzy z Programu Standaryzacji (rezerwa celowa i budżet policji) trafi do garnizonów Komend Wojewódzkich Policji w: Katowicach nieco ponad 56 mln zł, Radomiu nieco ponad 29 mln zł, Kielcach ponad 28 mln zł, Krakowie nieco ponad 27 mln zł i Poznaniu ponad 25 mln zł.

Od początku trwania Programu Standaryzacji do końca ubiegłego roku (w latach 2013-2014) zrealizowano łącznie 132 zadania, w tym 62 inwestycje i 70 remontów. Największe inwestycje w ostatnich latach związane były z: budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku na kwotę w sumie ok. 9 mln zł w 2013 r., budową nowej Komendy Miejskiej Policji w Płocku na kwotę ponad 36 mln zł w 2014 r. W budżecie na 2015 r. na budowę kompleksu budynków Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej zaplanowano kwotę ok. 30 mln zł.

W poszczególnych latach najwięcej pieniędzy na remonty przyznano: w 2013 r. 4 mln zł dla Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, w 2014 r. ponad 8 mln zł na remont Komisariatu Policji Szprotawa (garnizon KWP Gorzów Wielkopolski). Najwyższa kwota przeznaczona z Programu Standaryzacji w 2015 r. na remont wyniesie ponad 23 mln zł z przeznaczeniem na kompleksowy remont obiektów Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Tylko w dwóch pierwszych latach działania Programu (2013-2014) wydano w sumie ponad 646 mln zł. Do końca trwania Programu (do grudnia 2015 r.) planuje się wydać ponad 340 mln zł (budżet policji i rezerwa celowa), z 1 mld zł które zostało przeznaczone na realizację Programu w całym okresie finansowania (2013-2015).

W pierwszym kwartale tego roku, w ramach Programu Standaryzacji, otwarto m.in. Komisariat Policji Warszawa-Wesoła, Komendę Powiatową Policji w Międzyrzeczu, a także wyremontowano jednostki powiatowe policji w Kłobucku (KWP Katowice) oraz w Drawsku-Pomorskim.

W ubiegłych latach w ramach Programu Standaryzacji wybudowano i oddano do użytku nowe komendy, m.in. Komendę Powiatową Policji w Nowej Soli, Komendę Miejską Policji w Płocku, czy też Komendę Powiatową Policji w Stargardzie Szczecińskim.

Remonty wykonano w komendach miejskich m.in. w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Przemyślu, Radomiu, Suwałkach, Bochni, Limanowej (I etap), Myślenicach, Rawiczu, a także w komisariatach policji w Koronowie, Lubsku, Nowej Rudzie, Wschowie.

Dzięki Programowi poprawiły się nie tylko warunki pracy policjantów i pracowników cywilnych, ale też warunki obsługi obywateli. Nowe obiekty są bardziej przyjazne również osobom niepełnosprawnym.

Program Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji to pierwsza od lat tak kompleksowa modernizacja policyjnych obiektów. Efekty działania Programu są już widoczne – nowe oraz wyremontowane komendy i komisariaty policji są nowoczesne, funkcjonalne i spełniają standardy dla tego typu obiektów. Służą pracującym w nich policjantom i pracownikom cywilnym oraz obywatelom. 

Mapa serwisu