Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 20.03.2015

Spotkanie Piotra Stachańczyka z Geert Bourgeois, Ministrem-Prezydentem Rządu Flandrii

na zdjęciu Piotr Stachańczyk i  Geert Bourgeois

Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w MSW spotkał się z Geert Bourgeois, Ministrem-Prezydentem Rządu Flandrii. Tematem rozmów był nowy Program Współpracy na lata 2015-2017 pomiędzy Rządem RP a Rządem Flandrii oraz Tydzień Flamandzki w Gdańsku, który jest jednym z projektów ujętych w Programie.

W trakcie spotkania Pan Minister Stachańczyk podpisał aneks do Programu Współpracy na lata 2015-2017, który dotyczy zasad zatrudniania lektorów języka polskiego w placówkach szkolnictwa wyższego we Flandrii. Aneks został uzgodniony pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a flamandzkim Departamentem Edukacji i Szkoleń.

Wśród poruszanych tematów znalazła się również kwestia aktualnej sytuacji dotyczącej wniosków o nadanie statusu uchodźcy, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Obie strony zaznaczyły, iż wysoko oceniają polsko-flamandzką współpracę dwustronną, realizowaną w wielu istotnych obszarach oraz podkreśliły konieczność jej kontynuacji.

Mapa serwisu