Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 21.03.2015

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

Na zdjęciu: plakat kampanii Racism. Say it to fight it

Tylko nieco ponad połowa Polaków (52 proc.) wie o tym, że przestępstwa wynikające z uprzedzeń są ścigane z urzędu - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie MSW.  21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych włącza się w działania mające na celu przeciwdziałanie zjawisku rasizmu i ksenofobii.

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966 roku. Od tamtej pory 21 marca jest okazją do zwrócenia uwagi na działania związane z szerzeniem zasad równości i zwalczaniem dyskryminacji rasowej.

Przestępstwa z nienawiści w Polsce

Jak wynika z badania społecznego na temat opinii o imigrantach, przeprowadzonego na zlecenie MSW, Polacy pozytywnie oceniają zwiększającą się liczbę obcokrajowców w naszym kraju. Aż dwie trzecie respondentów określiło swoje odczucia wobec nich jako zdecydowanie lub raczej pozytywne. Większość z nas (70 proc.) uważa, że obcokrajowcy oraz osoby innego wyznania mogą się czuć w Polsce bezpiecznie, natomiast co czwarta osoba ma odmienne zdanie.

Tylko nieco ponad połowa Polaków (52 proc.) wie o tym, że przestępstwa wynikające z uprzedzeń są ścigane z urzędu. 13 proc. ankietowanych uznało, że przestępstwa z nienawiści nie są ścigane z urzędu, a 35 proc. stwierdziło, że nie zna odpowiedzi na to pytanie. Kampanie społeczne oraz szkolenia policjantów sprawiają jednak, że zwiększa się świadomość w tym zakresie. Coraz więcej osób, które są świadkami takich sytuacji, decyduje się żeby zgłosić sprawę służbom.

Jak pokazują policyjne statystyki z roku na rok wzrasta liczba zgłoszeń związanych z tzw. przestępstwami z nienawiści. W 2011 roku funkcjonariusze odnotowali niecałe 200 przestępstw z art. 119, 256 i 267 kk. W  2013 roku stwierdzono ich dwa razy więcej, a w 2014 roku policjanci odnotowali 707 przestępstw. 115 przestępstw odnotowano w woj. podlaskim, które szczególnie mocno zaangażowało się w walkę z ksenofobią i rasizmem.  Wiele zawiadomień pochodziło nie tylko od ofiar,  ale także od instytucji publicznych, organizacji pozarządowych czy społeczeństwa, które przestało być bierne na tego typu zdarzenia.

Przestępstwem z nienawiści może być przemoc fizyczna, wyzwiska, groźby, niszczenie mienia, podpalenia – o ile ich przyczyną była nienawiść do osoby spowodowana jej kolorem skóry, pochodzeniem narodowym, etnicznym czy wyznawaną przez nią religią.

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych funkcjonuje także Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka. Zespół zajmuje się m.in. monitorowaniem spraw związanych z przestępstwami z nienawiści. W 2014 roku 80 proc. z nich dotyczyło mowy nienawiści, a co 7. wiązało się z przemocą fizyczną. Zespół prowadzi również działania edukacyjne, w tym monitoruje i koordynuje szkolenia w resorcie MSW, w szczególności w policji i straży granicznej w zakresie problematyki ochrony praw człowieka.

Szkolenia

Aby profesjonalnie i efektywnie zajmować się przypadkami przestępstw z nienawiści, w Policji tylko do połowy 2014 roku przeszkolonych zostało w tym zakresie ponad 72 tysiące funkcjonariuszy. W realizację szkoleń, obok wykładowców z Policji, zaangażowani są również przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Racism. Say it to fight it

W marcu 2014 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło, opracowaną w ramach kampanii Racism. Say it to fight it, wielojęzyczną stronę internetową www.reportracism.pl, która jest poświęcona walce z rasizmem i ksenofobią. Na stronie cudzoziemcy mogą znaleźć informacje, czym są przestępstwa z nienawiści i jak są uregulowane w polskim prawie. Osoba, która padła ofiarą tego rodzaju przestępstwa, dowie się, jakie kroki może podjąć i czego powinna oczekiwać ze strony poszczególnych instytucji. Na stronie znajdują się również informacje, do jakich podmiotów może się zwrócić osoba będąca ofiarą takiego przestępstwa, jakie kompetencje i zadania mają te podmioty oraz jak będzie wyglądała w zarysie procedura działania organów ścigania. Uruchomieniu strony towarzyszyła szeroka kampania informacyjna skierowana do cudzoziemców - obywateli państw trzecich.

 

na zdjęciu: infografika "Jak walczyć z rasizmem". Poniżej opis alternatywny infografiki
Infografika - opis alternatywny 

Pliki do pobrania

Mapa serwisu