Szefowa MSW na RZZK - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 26.03.2015

Szefowa MSW na RZZK

na zdjęciu m.in. Teresa Piotrowska, Janusz Skulich oraz Janusz Piechociński

Teresa Piotrowska minister spraw wewnętrznych przewodniczyła posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie, które odbyło się w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, poświęcone było kwestiom związanym z infrastrukturą krytyczną.

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, sekretarz RZZK Janusz Skulich przybliżył zasady tworzenia kryteriów, na podstawie których identyfikuje się infrastrukturę krytyczną oraz omówił planowaną aktualizację wykazu obiektów infrastruktury krytycznej w Polsce.

Zwrócił uwagę, że systemy infrastruktury krytycznej są ze sobą często połączone. Z pozoru niewielka awaria nawet w innym kraju może mieć wpływ na infrastrukturę krytyczną w Polsce.

W posiedzeniu, oprócz stałych członków, udział wzięli m.in. ministrowie – gospodarze systemów zaliczanych do infrastruktury krytycznej: gospodarki, finansów, zdrowia, środowiska, skarbu państwa, infrastruktury i rozwoju oraz szefowie służb.

Warto wyjaśnić, że infrastruktura krytyczna to systemy niezbędne do funkcjonowania gospodarki i państwa. Dlatego ochrona infrastruktury krytycznej jest jednym z priorytetów stojących przed państwem. 

Mapa serwisu