Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 26.03.2015

Minister Teresa Piotrowska odwiedziła rodziny ewakuowane z Donbasu

Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska podczas spotkania z rodzinami z Donbasu

Szefowa MSW spotkała się w ośrodku w Rybakach z osobami polskiego pochodzenia, które w połowie stycznia przyjechały do Polski ze wschodniej Ukrainy. Minister Teresa Piotrowska rozmawiała z ewakuowanymi m.in. o nauce dzieci w polskich szkołach, legalizacji pobytu, a także propozycjach pracy z banku ofert.

Szefowa MSW wzięła również udział w posiedzeniu Rady Gminy Stawiguda. Teresa Piotrowska podziękowała za gościnność i zaangażowanie w pomoc ewakuowanym. - Dziękuję szczególnie za zorganizowanie edukacji dla dzieci – powiedziała minister Piotrowska.

Dzieci ze wschodniej Ukrainy od prawie dwóch miesięcy chodzą do polskich szkół. Do podstawówki i gimnazjum w Stawigudzie uczęszcza ponad 20 dzieci. Kilkoro dzieci w wieku 5-6 lat chodzi do przedszkola. Dzieci mają zapewniony transport do szkoły.

- Cieszę się, że dzieci dobrze czują się w nowych szkołach i zostały ciepło przyjęte przez rówieśników – powiedziała minister Teresa Piotrowska.

Młodzież w wieku licealnym rozpoczęła naukę poza Stawigudą. Trzy osoby uczęszczają do liceum w Olsztynie, natomiast dwie osoby do Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

Legalizacja pobytu

Osoby ewakuowane ze wschodniej Ukrainy otrzymują zezwolenia na pobyt stały na podstawie posiadanej Karty Polaka lub udokumentowanego polskiego pochodzenia. Zezwolenia w sumie uzyskało już 129 osób. Dziewięć kolejnych osób miało już zezwolenia na pobyt stały w chwili przyjazdu. Oznacza to, że 70 proc. z grupy 193 osób przebywających aktualnie w ośrodkach w Łańsku i Rybakach ma już zezwolenia na pobyt stały w Polsce. W stosunku do pozostałych osób trwają procedury.

Minister Teresa Piotrowska podkreśliła, że wszystkie kwestie prawne są załatwiane sprawnie i szybko.

- Po pierwszym okresie pobytu w Polsce, przeznaczonym na formalności, adaptację, odpoczynek, naukę języka polskiego, zbliża się czas decyzji dotyczących stałego osiedlenia, rozpoczęcia pracy i życia w nowych miejscach.  Na tym etapie będziemy zapewniać dalszą pomoc organizacyjną, doradztwo zawodowe i prawne – powiedziała szefowa MSW. - Zrobimy wszystko, wspólnie z samorządami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami zaangażowanymi w pomoc,  aby każda rodzina znalazła jak najszybciej swoje miejsce życia i prawdziwy dom – dodała Teresa Piotrowska.

Zezwolenie na pobyt stały zrównuje cudzoziemca z obywatelem Polski we wszelkich uprawnieniach, z wyłączeniem praw politycznych. Oznacza również, że osoby, które przyjechały z Donbasu, będą mogły legalnie mieszkać i pracować w Polsce. Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały jest też dla tych osób bardzo istotnym krokiem na drodze do uzyskania polskiego obywatelstwa.

Pierwsze dziecko urodzone w Polsce

W szpitalu w Olsztynie uro­dzi­ło się dziec­ko mał­żeń­stwa ewa­ku­owanego ze wschodniej Ukrainy. Córka Olega i Diany z Łu­gań­ska jest pierw­szym uro­dzo­nym w Polsce dzieckiem osób pol­skie­go po­cho­dze­nia ewa­ku­owa­nych z Donbasu. Zarówno dziewczynka, jak i jej mama czują się dobrze.

Szefowa MSW odwiedziła mamę i dziecko w szpitalu w Olsztynie. Gratulując rodzicom, przekazała  prezent dla dziewczynki.

Kursy języka polskiego dla osób ewakuowanych z Donbasu

Po przylocie do Polski wszystkie ewakuowane osoby wypełniły specjalne kwestionariusze, które pozwoliły m.in. na określenie poziomu znajomości języka polskiego. Część przybyłych posługuje się językiem polskim, ale poziom jego znajomości jest zróżnicowany. Na podstawie stopnia znajomości języka polskiego dokonano podziału przybyłych na kilkuosobowe grupy i tydzień po przylocie do kraju osoby ewakuowane z Donbasu rozpoczęły naukę języka polskiego. Kursy językowe prowadzone są przez specjalistów ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Bank ofert pomocy

Minister Terasa Piotrowska podkreśliła, że bank ofert pomocy uruchomiony przez MSW zebrał ponad 100 ofert z różnych branż, w tym m.in. firm transportowych i z branży spożywczej, informatycznej, dla lekarzy, ślusarzy, stolarzy, fryzjerów. Do MSW zgłosiły się również samorządy, które proponują m.in. zapewnienie warunków do osiedlenia przybyłym rodzinom w postaci mieszkania oraz zatrudnienia. Pierwsze oferty zostały już przedstawione osobom ewakuowanym.

W styczniu do Polski przyleciało w sumie 178 osób. Zamieszkali w dwóch ośrodkach w woj. warmińsko-mazurskim: w Łańsku i w Rybakach. Aktualnie w ośrodkach przebywają 193 osoby (kilka osób dojechało w ramach „łączenia rodzin”). Osoby ewakuowane z Donbasu mają zapewniony 6-miesięczny pobyt w ośrodkach oraz całodziennie wyżywienie. - Pomoc jest dostosowana do konkretnych potrzeb. Do każdej rodziny, osoby, podchodzimy indywidualnie – powiedziała minister Teresa Piotrowska.

  • Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska podczas wizyty w Ośrodku Caritas w Rybakach #1
  • Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska podczas wizyty w Ośrodku Caritas w Rybakach #3
  • Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska podczas wizyty w Ośrodku Caritas w Rybakach #4
  • Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska podczas wizyty w Ośrodku Caritas w Rybakach #2
  • Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska podczas wizyty w Ośrodku Caritas w Rybakach #5

Mapa serwisu