Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 27.03.2015

Polsko-amerykańska współpraca przy zwalczaniu terroryzmu

uczestnicy spotkania w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych

Polsko-amerykańskie zasady współpracy w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń o charakterze terrorystycznym omówiono podczas kolejnego spotkania Wspólnej Polsko-Amerykańskiej Grupy Roboczej do Spraw Terroryzmu.

W posiedzeniu uczestniczył Grzegorz Karpiński wiceminister spraw wewnętrznych, Douglas C. Greene Chargé d’Affaires Ambasady USA w Warszawie, a także  polscy i amerykańscy eksperci ds. terroryzmu oraz przedstawiciele organów ścigania.

Wiceminister Grzegorz Karpiński podczas otwarcia spotkania przypomniał, że Polacy kilkakrotnie stawali się ofiarami działalności organizacji terrorystycznych w różnych częściach świata. Podczas posiedzenia omówiono polsko-amerykańskie zasady współpracy w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń o charakterze terrorystycznym m.in. w kontekście niedawnych zamachów w Paryżu, Kopenhadze czy Tunisie.

Wiceminister G. Karpiński podkreślił, że skuteczna walka z terroryzmem nie może być prowadzona inaczej niż w ramach współpracy międzynarodowej – opartej zarówno na kontaktach bilateralnych właściwych organów, jak też na współdziałaniu w oparciu o gremia o charakterze międzynarodowym.

Podczas spotkania omówione zostały aktualne zagrożenia o charakterze terrorystycznym, w tym ze strony zradykalizowanych obywateli państw europejskich. W tym kontekście zwrócono uwagę na ochotników, którzy uczestniczyli w walkach na terenie Syrii i Iraku, a obecnie powracają do Europy oraz na wykorzystywanie cyberprzestrzeni do działalności terrorystycznej.

Przedstawiciel MSW omówił założenia Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019.  Natomiast strona amerykańska przedstawiła swoją strategię komunikacji społecznej, w sytuacji wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym. W trakcie posiedzenia dyskutowano na temat szkoleń i ćwiczeń antyterrorystycznych planowanych przez USA.

Wspólna Polsko-Amerykańska Grupa Robocza do Spraw Terroryzmu powstała w 2005 r. Gremium to stanowi forum współpracy w zakresie problematyki związanej z przeciwdziałaniem i zwalczaniem terroryzmu pomiędzy właściwymi polskimi i amerykańskimi instytucjami rządowymi.  

  • na zdjęciu: uczestnicy Polsko-Amerykańskiej Grupy Roboczej #1
  • na zdjęciu: uczestnicy Polsko-Amerykańskiej Grupy Roboczej #2
  • na zdjęciu: uczestnicy Polsko-Amerykańskiej Grupy Roboczej #3
  • na zdjęciu: uczestnicy Polsko-Amerykańskiej Grupy Roboczej #4
  • na zdjęciu: uczestnicy Polsko-Amerykańskiej Grupy Roboczej #5
  • na zdjęciu: uczestnicy Polsko-Amerykańskiej Grupy Roboczej #6
  • na zdjęciu: uczestnicy Polsko-Amerykańskiej Grupy Roboczej #7
  • na zdjęciu: uczestnicy Polsko-Amerykańskiej Grupy Roboczej #8
  • na zdjęciu: uczestnicy Polsko-Amerykańskiej Grupy Roboczej #10

Mapa serwisu