Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 03.04.2015

Aplikacja „Źródło” a wybory prezydenckie

logo aplikacji źródło

W środę 8 kwietnia wiceszef MSW Tomasz Szubiela spotka się z przewodniczącym PKW Wojciechem Hermelińskim, aby wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Aplikacja „Źródło” nie służy ani do prowadzenia rejestru wyborców, ani do prowadzenia rejestrów mieszkańców. Od wdrożenia nowego systemu odbyło się już bez żadnych problemów 16 wyborów uzupełniających m.in. w Zielonej Górze, Wadowicach i Zamościu.

Spotkanie wiceministra spraw wewnętrznych Tomasza Szubieli (odpowiedzialnego m.in. za sprawy obywatelskie i teleinformatyczne) z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej Wojciechem Hermelińskim było zaplanowane wcześniej. Podkreślamy, że w kwestii wyborów MSW ściśle współpracuje z PKW.

Aplikacja „Źródło” to nie rejestr wyborców

Podstawą do sporządzenia spisów wyborców są rejestry wyborców prowadzone przez organy gmin na podstawie lokalnych zbiorów ewidencji ludności – rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców. Trafiły do nich dane gromadzone w prowadzonych do końca lutego br. gminnych zbiorach meldunkowych, a od 1 marca są aktualizowane w oparciu o rejestr PESEL.

Podkreślamy, że aplikacja Źródło nie służy ani do prowadzenia rejestru wyborców, ani do prowadzenia rejestrów mieszkańców – gminy wykorzystują do tego celu oprogramowanie komercyjne.

MSW i COI cały czas wspierają gminy i producentów oprogramowania

MSW oraz Centralny Ośrodek Informatyki (COI) wspierają gminy i producentów oprogramowania wspierającego w procesie dostosowania do Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Producenci, którzy dostarczają do gmin aplikacje wspierające, otrzymali komplet informacji technicznych, udostępniono im także środowisko testów integracyjnych.

Po uruchomieniu nowego systemu, Centralny Ośrodek Informatyki MSW zorganizował również warsztaty. COI MSW utrzymuje stały kontakt z producentami aplikacji i przedstawicielami gmin i na bieżąco pomaga wyjaśniać wątpliwości. Każdy producent aplikacji, a także każda gmina posiada dostęp do elektronicznego systemu zgłoszeń oraz do zespołu konsultantów Service Desk.

Od wdrożenia SRP odbyło się już 16 wyborów uzupełniających

Podkreślamy, że od wdrożenia nowego systemu, czyli od 1 marca br. bez żadnych problemów odbyło się już 16 wyborów uzupełniających m.in. w Zielonej Górze, Wadowicach i Zamościu. Żadna z gmin, w których odbywały się wybory uzupełniające nie zgłaszała problemów z rejestrami wyborców. 

Mapa serwisu