Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 08.04.2015

Tablica upamiętniająca stacjonowanie 103. Pułku Lotnictwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW

tablica upamiętniająca stacjonowanie pułku

1 kwietnia 2015 roku przy ul. Kocjana 3 na Warszawskim Bemowie odbyła się  uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej stacjonowanie 103. Pułku Lotnictwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 1 kwietnia 1944 r. utworzona została 103 Samodzielna Eskadra Lotniczej Łączności, która przeszła szlak bojowy z 1 Armia WP od Ałatyru do m. Rhinow za Berlinem. Z rozwinięcia tej jednostki powstał  w 1974 r. 103 Pułk, którego 15 rocznica rozwiązania przypada właśnie w tym roku.

Pomysłodawcą i projektantem przedsięwzięcia jest płk dypl. inż. pil. Jan Urbaniak - Prezes Koła nr 35 im. 103 pl NJW MSW Związku Żołnierzy WP i Klubu Seniorów 103 Pułku Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

Organizacja uroczystości byłaby niemożliwa dzięki przychylność i pomocy Dyrekcji Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” - obecnego gospodarza obiektu.

W uroczystości udział wzięli płk Marek Bielec – Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy WP, gen. bryg. pil. Roman Harmoza -  Prezes OW-MSSLW RP, płk Anna Osowska – Rembecka - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie oraz Krzysztof Zygrzak – Burmistrz Dzielnicy Bemowo. 

Symboliczny wieniec – szachownice lotniczą z napisem „ Per Aspera Ad Astra” złożyli przedstawiciele służb MSW, MON, i MS.

W uroczystościach uczestniczyli także m.in.: Mariusz Cichomski – dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSW, Tomasz Karczewski – Dyrektor Biura Ochrony oraz Zarządzania kryzysowego Ministerstwa Sprawiedliwości, nadinspektor Wojciech Olbryś - Zastępca Komendanta Głównego Policji,z oficerami Komendy Głównej Policji i przedstawicielami Lotnictwa tej formacji, insp Maciej Domaradzki - Komendant Stołeczny Policji, gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak - Szef Zarządu Lotnictwa Inspektoratu Sił Powietrznych, płk lek. Dariusz Chłopek – Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia,    gen. bryg. pil. kosmonauta Mirosław Hermaszewski, płk Jacek Oleksy - Szef Oddziału Użycia Aktywnych Środków Szefostwa Obrony Powietrznej Dowództwa Operacyjnego RSZ RP, gen. dyw. inż. nawig. Zbigniew Galec - były Zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ RP, Jarosław Dąbrowski - Przewodniczący Rady Dzielnicy Bemowo, płk mgr inż. pil. Kazimierz Pogorzelski Prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich, Minister gen. bryg. Henryk Jasik, Minister prof. Jan Widacki – były ambasador RP w Wilnie, Minister Zbigniew Sobotka oraz bezpośredni przełożeni Pułku: dowódcy NJW MSW płk pil. Józef Pęcko, wiceadm. Marek Toczek i gen. bryg. prof. Bronisław Młodziejowski oraz ich zastępcy: gen. bryg. Władysław Skrzypek, gen. bryg. Leszek Ulandowski z oficerami Sztabu NJW oraz liczni członkowie stowarzyszeń i mieszkańcy dzielnicy. 

103 Pułk Lotnictwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW był jednym z najstarszych zespołów lotnictwa polskiego. Jednak z uwagi na wydzielenie ze struktury organizacyjnej Wojsk Lotniczych, przez przekazanie pod komendę dowództwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW, jest on wymieniany na marginesie działalności Polskiego Lotnictwa Wojskowego. Historię Pułku upamiętniono poprzez odsłonięcie w ubiegłym roku  Pomnika Pamięci na lotnisku „Warszawa-Babice”.

Funkcjonowanie pułku w strukturach MSW stawiało przed nim wiele zadań zarówno typowych dla lotnictwa wojskowego, jak i specyficznych działań, wynikających z usługowej roli w stosunku do służb resortu: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, BOR i Jednostek Nadwiślańskich, a także zadań na rzecz gospodarki narodowej i innych instytucji państwowych jak Sejm, Rada Ministrów oraz społeczności miasta Warszawy.

 

  • Uroczystość odsłonięcia tablicy
  • Uroczystość odsłonięcia tablicy
  • Uroczystość odsłonięcia tablicy

Mapa serwisu