Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 09.04.2015

Osoby ewakuowane z Donbasu zdawały egzaminy z języka polskiego

na zdjęciu trwa egzamin

Dziś w Rybakach odbyły się egzaminy z języka polskiego. Do testu podeszło 131 osób polskiego pochodzenia ewakuowanych w połowie stycznia ze wschodniej Ukrainy. Języka polskiego uczyli się od prawie trzech miesięcy.

Po przylocie do Polski wszystkie ewakuowane osoby wypełniły specjalne kwestionariusze, które pozwoliły m.in. na określenie poziomu znajomości języka polskiego. Część przybyłych już wtedy posługiwała się językiem polskim, ale poziom jego znajomości był zróżnicowany. Na podstawie stopnia znajomości języka polskiego dokonano podziału przybyłych na kilkuosobowe grupy i tydzień po przylocie do kraju osoby ewakuowane z Donbasu rozpoczęły naukę języka polskiego.

Na kurs językowy składało się 180 godzin lekcyjnych, a zajęcia prowadzone były przez specjalistów ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Kursy trwały niemal trzy miesiące (od końca stycznia do początku kwietnia).

Dziś w ośrodku w Rybkach 131 osób zdawało egzaminy językowe. Test podzielony był na dwie części – pisemną i ustną. Godzinny egzamin pisemny sprawdzał m.in. znajomość gramatyki i czytania ze zrozumieniem. Następnie podczas egzaminu ustnego nauczyciele sprawdzali praktyczną znajomość języka polskiego. Nie wszyscy pisali ten sam egzamin – poziom testu uzależniony był od poziomu zaawansowana grupy, do której na początku nauki została zakwalifikowana dana osoba.

Nauka w polskich szkołach

Dorośli uczyli się języka polskiego na specjalnych kursach językowych, natomiast dzieci ze wschodniej Ukrainy od dwóch miesięcy chodzą do polskich szkół. Do podstawówki i gimnazjum w Stawigudzie uczęszcza ponad 20 dzieci. Kilkoro dzieci w wieku 5-6 lat chodzi do przedszkola. Dzieci mają zapewniony transport do szkoły.

- Cieszę się, że dzieci dobrze czują się w nowych szkołach i zostały ciepło przyjęte przez rówieśników – powiedziała minister Teresa Piotrowska podczas ostatniej wizyty w Rybakach.

Młodzież w wieku licealnym uczy się poza Stawigudą. Trzy osoby uczęszczają do liceum w Olsztynie, natomiast dwie osoby do Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

Pierwsze propozycje pracy i mieszkania z banku ofert

Aktualnie w banku ofert prowadzonym przez MSW, zarejestrowanych jest około 110 ofert dla ewakuowanych z Donbasu. Wśród wszystkich ofert są również propozycje mające charakter kompleksowy (łączące pracę wraz z mieszkaniem). Wiele firm oraz instytucji od początku udziela pomocy materialnej w postaci ubrań, środków spożywczych, czy zabawek dla dzieci itp. Pomoc materialna jest przekazywana zainteresowanym za pośrednictwem Caritas.

Około 20 propozycji mających charakter kompleksowy pochodzi od samorządów, w tym m.in.: Orzysz, Biała Podlaska, Świdnica, Wieluń, Sopot, Bydgoszcz. Przykładowo miasto Wrocław i Wałbrzych zadeklarowały gotowość przyjęcia po trzy rodziny.

Do banku ofert wpływają również propozycje głównie od prywatnych przedsiębiorców, którzy poszukują pracowników z branży budowlanej, kierowców oraz pracowników do pracy w gospodarstwie i ogrodzie, ale również lekarzy, inżynierów informatyków.

Na tym etapie przekazano oferty około 70 osobom. Część z rodzin podjęła wstępne rozmowy z oferentami. Kilka rodzin odbyło wizyty w miejscach przyszłego osiedlenia. Moment opuszczenia ośrodków przez ewakuowane rodziny uzależniony jest od zalegalizowania przez nich pobytu, tj. otrzymania Karty Pobytu (trwają postępowania azylowe). Drugim czynnikiem decydującym o terminie opuszczenia ośrodków jest fakt, iż rodziny posiadające dzieci w wieku szkolnym, powinny pozostać w ośrodkach do czasu zakończenia zajęć szkolnych.

na zdjęciu trwa egzamin

Mapa serwisu