Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 13.04.2015

Minister Teresa Piotrowska z wizytą w Małopolsce

Na zdjęciu: wizyta minister Teresy Piotrowskiej w Małopolsce/ fot. Policja, PSP, MSW

Dziś, 13 kwietnia, minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska odwiedziła małopolskich policjantów i strażaków. W czasie spotkania z wojewodą małopolskim Jerzym Millerem i Komendantem Wojewódzkim Policji nadinsp. Mariuszem Dąbkiem, omawiała przygotowania do Światowych Dni Młodzieży oraz inwestycje w infrastrukturę policyjną w województwie. Po południu odwiedziła strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni.

Spotkanie w Komendzie Wojewódzkiej przy ul. Mogilskiej dotyczyło działań na rzecz bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście przygotowań służb policyjnych do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w lipcu 2016 roku w Krakowie. Omówiono również kwestie związane z przedsięwzięciami mającymi na celu poprawę warunków pracy w komisariatach. - Program Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji to sztandarowy projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dzięki któremu nadrabiamy wieloletnie zaniedbania infrastrukturalne. Poprawa warunków służby przekłada się na jakość obsługi obywateli i ich poczucie bezpieczeństwa - powiedziała szefowa MSW.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Jacek Fabisiak zapoznał minister Teresę Piotrowską z realizowanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi policyjnych obiektów w Małopolsce, w których finansowo partycypuje ministerstwo.

Po zakończeniu spotkania w komendzie wojewódzkiej, minister Teresa Piotrowska i komendant Mariusz Dąbek odwiedzili Komisariat Policji V w Krakowie. Budynek przy ulicy Zamoyskiego nie spełnia standardów przyjętych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komendę Główną Policji, a pilna potrzeba jego remontu zbiegła się z realizacją wieloletniego Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. Ponieważ jednak remont obecnej jednostki pochłonąłby zbyt duże koszty, zarówno minister Teresa Piotrowska, jak i wojewoda Jerzy Miller podtrzymali swoją deklarację o wybudowaniu zupełnie nowego obiektu. - Program Standaryzacji sprawdził się, a jego rezultaty możemy oglądać w całym kraju - oceniła Minister Piotrowska. – Prace projektowe dotyczące Komisariatu przy Zamoyskiego już trwają.

Odnowiony komisariat na krakowskim Podgórzu dołączy do innych obiektów policyjnych w Krakowie, które przechodzą modernizację zgodną ze standardami Programu realizowanego przez MSW i KGP. Już teraz mieszkańcy miasta mogą obserwować postęp prac w Komisariacie IV przy ul. Królewskiej. Dzięki Programowi, od 2013 roku wyremontowano - lub wybudowano od podstaw - 132 obiekty policyjne. W bieżącym roku planowane jest 96 kolejnych inwestycji.

Po spotkaniu z krakowskim policjantami, Minister Teresa Piotrowska udała się do pobliskiej Bochni. Po rozmowie z brygadierem Krzysztofem Kokoszką, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, szefowa MSW zwiedziła modernizowaną siedzibę Komendy. Inwestycja, rozpoczęta w grudniu 2013 roku wmurowaniem Kamienia Węgielnego przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza, jest rozbudową i przebudową istniejącego budynku Komendy Powiatowej PSP w Bochni. Środki na inwestycję pochodzą z budżetu Wojewody Małopolskiego oraz z budżetów powiatowych i gminnych, a jej zakończenie planowane jest na sierpień 2017 r.

Terenem działania Komendy w Bochni jest obszar powiatu bocheńskiego o powierzchni 650 km2, na którym mieszka ponad 100 tys. mieszkańców. W okolicy zlokalizowanych jest wiele zakładów przemysłowych, a duże zagrożenie komunikacyjne, w tym ze strony transportu materiałów niebezpiecznych, tworzą droga krajowa K4, autostrada A4, jak również szlak kolejowy. Wymienione ciągi komunikacyjne przecinają powiat w kierunku wschód-zachód, co ma związek z dużym nasileniem ruchu.

Modernizacja obiektu zlokalizowanego w tak kluczowym rejonie była konieczna, a zakończenie inwestycji znacząco podniesie bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców powiatu bocheńskiego.

  • Na zdjęciu: wizyta minister Teresy Piotrowskiej w Małopolsce/ fot. Policja, PSP, MSW #2
  • Na zdjęciu: wizyta minister Teresy Piotrowskiej w Małopolsce/ fot. Policja, PSP, MSW #3
  • Na zdjęciu: wizyta minister Teresy Piotrowskiej w Małopolsce/ fot. Policja, PSP, MSW #4
  • Na zdjęciu: wizyta minister Teresy Piotrowskiej w Małopolsce/ fot. Policja, PSP, MSW #5
  • Na zdjęciu: wizyta minister Teresy Piotrowskiej w Małopolsce/ fot. Policja, PSP, MSW #6
  • Na zdjęciu: wizyta minister Teresy Piotrowskiej w Małopolsce/ fot. Policja, PSP, MSW #7
  • Na zdjęciu: wizyta minister Teresy Piotrowskiej w Małopolsce/ fot. Policja, PSP, MSW #8
  • Na zdjęciu: wizyta minister Teresy Piotrowskiej w Małopolsce/ fot. Policja, PSP, MSW #1
  • Na zdjęciu: wizyta minister Teresy Piotrowskiej w Małopolsce

Mapa serwisu