Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.04.2015

ŹRÓDŁO: jakość naszych danych poprawi się

Na zdjęciu: logo aplikacji Źródło

Dzięki aplikacji ŹRÓDŁO jakość naszych danych poprawi się

Aplikacja ŹRÓDŁO to narzędzie, które ujednolica jakość danych z kluczowych rejestrów państwowych. Zmiany, które weszły w życie po 1 marca, to przede wszystkim ułatwienia dla obywateli.

To nie MSW odpowiada za nieprawidłowe dane

 W związku z pojawiającymi się doniesieniami dotyczącymi nieprawidłowości danych w Systemie Rejestrów Państwowych podkreślamy, że to nie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odpowiada za jakość wprowadzanych przez lata danych. Wina nie leży również po stronie aplikacji ŹRÓDŁO. System stworzony przez MSW to narzędzie, które pierwszy raz w historii Polski umożliwia gromadzenie danych w ogólnopolskiej bazie oraz według jednolitych standardów.

Skąd się zatem biorą błędy? Przypomnijmy, że bazy danych były przez lata prowadzone w niejednolitej formie i przez różne osoby. Niektóre dane z bazy PESEL wprowadzane były błędnie (np. literówki w nazwie miejscowości, nazwisku rodowym czy pomylona ulica z aleją).

Poprawa jakości danych będzie możliwa dzięki aplikacji ŹRÓDŁO

Teraz dzięki aplikacji ŹRÓDŁO jakość naszych danych poprawi się, ponieważ aplikacja wprowadza standaryzację. Co to oznacza? Niemożliwe jest już wprowadzenie np. błędnej nazwy miejscowości (Hrubieszow zamiast Hrubieszów). Aplikacja posiada słownik (oparty na rejestrze Teryt prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny), który czuwa nad poprawnością nazw. Co więcej, aplikacja sama wychwyci i wskaże nieścisłości w danych. By osiągnąć pełną poprawność danych w bazie, muszą one zostać zaktualizowane, a to dość czasochłonny proces.

Do 1 marca błędy w naszych danych mogliśmy wyjaśnić „od ręki” jedynie w urzędzie właściwym ze względu na nasze miejsce zameldowania. Od 1 marca naszą sprawę możemy załatwić w dowolnym urzędzie, a wyjaśnieniem nieścisłości zajmą się gminy. Np. jeśli zameldowany w Gdańsku Jan Kowalski złoży wniosek o dowód osobisty w Warszawie, a w bazie PESEL będzie błąd w nazwie miejscowości, to urzędnik z Warszawy musi zobowiązać urzędnika z Gdańska do poprawienia tych danych. Dzięki temu baza PESEL będzie posiadać już tylko aktualne i właściwe dane.

Ciężar wyjaśniania nieprawidłowości po stronie urzędnika, nie obywatela

Dla niektórych urzędników jest to uciążliwy nowy obowiązek. Warto podkreślić, że jest to jednak ułatwienie dla obywateli, bo przed 1 marca to oni sami musieli jeździć od urzędu do urzędu i wyjaśniać powstałe wcześniej błędy we własnych danych.

Aplikacja ŹRÓDŁO nie jest przyczyną pomyłek w rejestrze PESEL

Nieprawdą jest, że powodem incydentalnych przypadków tzw. „ożywiania zmarłych” jest aplikacja ŹRÓDŁO. Przygotowana przez Centralny Ośrodek Informatyki aplikacja ŹRÓDŁO nie ma z tym nic wspólnego.

Jednostkowe przypadki nieścisłości w bazie PESEL są skutkiem błędów w przepływie informacji między gminą a zbiorem PESEL przed 1 marca br., to jest przed wdrożeniem Systemu Rejestrów Państwowych i aplikacji ŹRÓDŁO. Zdarzało się bowiem, że gminy nie wywiązywały się w terminie z obowiązku przekazywania informacji o zgonie mieszkańców do centralnej bazy PESEL.

Obecnie taka sytuacja jest niemożliwa, a jednym z powodów wdrożenia nowego Systemu Rejestrów Państwowych była zmiana sposobu zasilania rejestru PESEL tak, by zapewnić jego aktualność i referencyjność. Od 1 marca niemal 2500 gmin w całym kraju pracuje na wspólnym i w pełni zintegrowanym systemie rejestrów. Pozwala to na uniknięcie dublowania zbiorów danych i braku ich komplementarności.  Dzięki aplikacji ŹRÓDŁO gminy bezpośrednio zasilają rejestr PESEL, a informacje te są od razu dostępne dla innych użytkowników rejestru.

Aplikacja ŹRÓDŁO umożliwia również nanoszenie korekt do danych w bazie Systemu Rejestrów Państwowych. Jeżeli urzędnik zauważy błąd – np. brak informacji o zgonie mieszkańca w SRP – może w SRP przekazać zlecenie usunięcia niezgodności właściwemu organowi (najczęściej urzędowi stanu cywilnego), który przez aplikację ŹRÓDŁO wprowadzi odpowiednie poprawki.

System Rejestrów Państwowych to pakiet ułatwień!

Podkreślamy, że zmiany, zostały wprowadzone przede wszystkim z myślą o obywatelach, a nie jedynie urzędnikach. Dzięki Systemowi Rejestrów Państwowych (i aplikacji ŹRÓDŁO, poprzez którą wprowadzane są dane) naszą sprawę, np. wniosek o dowód osobisty albo odbiór odpisu aktu urodzenia załatwimy w dowolnym, wybranym przez nas urzędzie, a nie jak przed 1 marca, w urzędzie gminy lub USC właściwym ze względu na nasze miejsce zameldowania. 

Mapa serwisu