Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.04.2015

MSW: działania policji w poszukiwaniu osób zaginionych

na zdjęciu kilkanaście osób na tle miasta

Utworzenie bazy DNA osób zaginionych i ich rodzin oraz Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych to tylko niektóre z policyjnych działań podjęte w zakresie poszukiwań osób zaginionych. Działanie te przynoszą efekty bowiem policjanci odnajdują coraz więcej osób. Tylko w zeszłym roku odnaleziono ponad 21 tysięcy osób. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stale nadzoruje działania policji w tym zakresie. Aby jeszcze bardziej usprawnić system poszukiwań osób zaginionych rozważana będzie możliwość, aby placówki służby zdrowia informowały policję m.in. o osobach, które przebywają w szpitalach, a nie mają ustalonej tożsamości i są nieprzytomne.

Od 2014 roku dzięki zmianom w ustawie o Policji funkcjonariusze otrzymali więcej uprawnień w zakresie poszukiwań osób zaginionych. Mają m.in. możliwość, w celu poszukiwania osób zaginionych, pobierania od osób m.in. odcisków linii papilarnych.

W opublikowanym raporcie NIK na temat działań policji w zakresie poszukiwań osób zaginionych, również Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia stworzoną bazę DNA osób zaginionych i ich rodzin. Dzięki bazie policjanci mogą automatycznie zidentyfikować osoby zaginione. Dostęp do bazy zawierającej kody DNA osób zaginionych umożliwia m.in. weryfikację osoby zaginionej z ujawnionymi na terenie kraju osobami o nieustalonej tożsamości.

Warto również podkreślić, że w 2013 roku w Komendzie Głównej Policji utworzono Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych. Eksperci z centrum na bieżąco monitorują zaginięcia osób w kraju, a w uzasadnionych przypadkach bezpośrednio uczestniczą w prowadzonych działaniach poszukiwawczych na terenie całego kraju. Centrum dysponuje także Mobilnym Centrum Wsparcia, czyli specjalistycznym pojazdem przeznaczonym do poszukiwań osób zaginionych w terenie. Pojazd wyposażony jest w sprzęt, który pozwala na obserwację terenu objętego poszukiwaniami, jak również podłączony jest do sieci policyjnej.

Sprawną wymianę informacji pomiędzy Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych, a jednostkami organizacyjnymi policji w kraju umożliwiają powołani, we wszystkich komendach wojewódzkich, koordynatorzy. W roku 2013 policja, odpowiedzialna za przygotowanie systemu Child Alert, ogłosiła uzyskanie gotowości operacyjnej systemu. Child Alert jest systemem alarmowym, który w momencie zaginięcia dziecka uruchamia zorganizowaną i natychmiastową akcję poszukiwawczą. Celem systemu jest błyskawiczne poinformowanie o poszukiwaniach zaginionego dziecka. System angażuje w poszukiwanie zaginionych dzieci wszelkie dostępne kanały informacyjne, a wiadomość o zaginionym dziecku jest natychmiastowo rozpowszechniana.

Przypomnijmy, że tylko w 2014 roku zgłoszono ponad 20 tysięcy zaginięć. Jednocześnie w tym samym roku odnaleziono ponad 21 tysięcy osób. W 364 przypadkach były to zgłoszenia zaginięć sprzed lat.

W zeszłym roku ponad 240 policjantów przeszło specjalistyczne szkolenia, przeprowadzone przez specjalistów z Komendy Głównej Policji. Natomiast w tym roku odbędą się kolejne szkolenia dla policjantów zajmujących się zaginięciami. 

Mapa serwisu