Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 15.04.2015

Wiceminister Grzegorz Karpiński na targach EUROPOLTECH 2015

Na zdjęciu: uczestnicy targów EUROPOLTECH 2015

Grzegorz Karpiński, Sekretarz Stanu MSW, bierze udział w VII Międzynarodowych Targach Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2015.

Już po raz siódmy producenci techniki specjalnej i wyposażenia dla służb policyjnych oraz formacji bezpieczeństwa, a także eksperci ze służb spotkają się w centrum EXPO. Targom towarzyszy VII Międzynarodowa Konferencja Policyjna. Jej tematem przewodnim jest „Ochrona interesów finansowych Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej”. Targi zostały objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych.

- Skuteczne zwalczanie przestępczości gospodarczej wymaga współpracy wielu instytucji, dlatego tak ważna jest konferencja Europoltech. To doskonałe forum współpracy i rozmowy funkcjonariuszy służb policyjnych oraz cywilnych oraz wojskowych formacji bezpieczeństwa państwa, a także profesjonalistów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa – zaznaczył podczas otwarcia konferencji wiceminister Grzegorz Karpiński.

Nawiązując do tematyki tegorocznego spotkania podkreślił, jak ważna jest obecnie walka z przestępczością gospodarczą w kraju. - Przestępczość ekonomiczna jest najszybciej ewoluującą formą działalności przestępczej. Najbardziej zagrożone są sektory: paliwowy, tytoniowy, spirytusowy oraz bankowy. Dotyczy zarówno osób posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, bankowości czy rachunkowości (przestępczość tzw. „białych kołnierzyków”), jak i osób wywodzących się z różnych środowisk społecznych, a także  zorganizowanych grup przestępczych – wyjaśnił wiceminister Grzegorz Karpiński.

Przypomniał, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych koordynuje współpracę z formacjami i służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, a także resortami odpowiedzialnymi za zagadnienia podatkowe. Wspomniał tu o porozumieniach z Prokuratorem Generalnym oraz Ministrem Finansów, czy też Międzyresortowym Zespole ds. Zagrożeń Terrorystycznych. Szczególną uwagę zwrócił jednak na Program przeciwdziałania przestępczości gospodarczej, który właśnie został skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych. - Zawarto w nim m.in. wykaz zadań służących poprawie skuteczności działań państwa w odniesieniu do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej – wyjaśnił wiceszef MSW.

Oprócz Międzynarodowej Konferencji Policyjnej, podczas targów Europoltech odbywa się tematyczna wystawa. Ekspozycje gromadzą nowości techniczne i sprzętowe z zakresu techniki operacyjnej, kryminalistycznej, łączności, teleinformatyki, ochrony granic oraz sprzętu i uzbrojenia dla oddziałów antyterrorystycznych.

Targi organizowane są przez Komendę Główną Policji we współdziałaniu ze służbami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, formacjami bezpieczeństwa państwa oraz wojskami specjalnymi. Do udziału w konferencji została zaproszona kadra kierownicza europejskich służb policyjnych, EUROPOL, Komisja Europejska - Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, Ministerstwo Finansów, Prokuratura Generalna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Straż Graniczna.

 • Na zdjęciu: uczestnicy targów EUROPOLTECH 2015 #1
 • Na zdjęciu: uczestnicy targów EUROPOLTECH 2015 #2
 • Na zdjęciu: uczestnicy targów EUROPOLTECH 2015 #3
 • Na zdjęciu: uczestnicy targów EUROPOLTECH 2015 #4
 • Na zdjęciu: uczestnicy targów EUROPOLTECH 2015 #5
 • Na zdjęciu: uczestnicy targów EUROPOLTECH 2015 #6
 • Na zdjęciu: wystawa EUROPOLTECH 2015 #1
 • Na zdjęciu: wystawa EUROPOLTECH 2015 #2
 • Na zdjęciu: wystawa EUROPOLTECH 2015 #3
 • Na zdjęciu: wystawa EUROPOLTECH 2015 #4
 • Na zdjęciu: wystawa EUROPOLTECH 2015 #5
 • Na zdjęciu: wystawa EUROPOLTECH 2015 #6
 • Na zdjęciu: wystawa EUROPOLTECH 2015 #7
 • Na zdjęciu: wystawa EUROPOLTECH 2015 #8
 • Na zdjęciu: wystawa EUROPOLTECH 2015 #9
 • Na zdjęciu: wystawa EUROPOLTECH 2015 #10
 • Na zdjęciu: wystawa EUROPOLTECH 2015 #11
 • Na zdjęciu: wystawa EUROPOLTECH 2015 #12
 • Na zdjęciu: wystawa EUROPOLTECH 2015 #13
 • Na zdjęciu: wystawa EUROPOLTECH 2015 #14
 • Na zdjęciu: wystawa EUROPOLTECH 2015 #16
 • Na zdjęciu: wystawa EUROPOLTECH 2015 #17
 • Na zdjęciu: wystawa EUROPOLTECH 2015 #18
 • Na zdjęciu: wystawa EUROPOLTECH 2015 #15

Mapa serwisu