Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 16.04.2015

Ministrowie Teresa Piotrowska i Władysław Kosiniak-Kamysz w Rybakach

Szefowa MSW Teresa Piotrowska i minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkali się w ośrodku w Rybakach z osobami polskiego pochodzenia, które w połowie stycznia przyjechały do Polski ze wschodniej Ukrainy. Głównym tematem spotkania była przyszłość zawodowa osób ewakuowanych oraz propozycje pracy z banku ofert MSW.

W dwóch ośrodkach w Łańsku i Rybakach przebywają osoby ewakuowane w połowie stycznia z Donbasu. Przez okres 6 miesięcy mają zapewniony pobyt w ośrodkach i całodzienne wyżywienie. Zaplanowano, że w tym czasie ewakuowani przejdą aklimatyzację, nauczą się języka i przygotują do osiedlenia w Polsce.

Bardzo się cieszymy, że rozpoczynacie Państwo nowe życie w Polsce. Wszelkie problemy, które się pojawią będziemy indywidualnie rozwiązywać.Należy podziękować władzom lokalnym za ogrom pracy, którą wykonali.

Teresa Piotrowska podczas wizyty w ośrodku w Rybakach

Legalizacja pobytu

Osoby ewakuowane ze wschodniej Ukrainy otrzymują zezwolenia na pobyt stały na podstawie posiadanej Karty Polaka lub udokumentowanego polskiego pochodzenia.

Dziś kolejne 42 osoby odebrały decyzje wojewody warmińsko-mazurskiego o przyznaniu karty stałego pobytu w Polsce. W sumie kartę stałego pobytu mają już 182 osoby. Wobec kolejnych 11 osób, które dojechały do ośrodków w ramach „łączenia rodzin”, trwają procedury.

Zezwolenie na pobyt stały zrównuje cudzoziemca z obywatelem Polski we wszelkich uprawnieniach, z wyłączeniem praw politycznych. Oznacza również, że osoby, które przyjechały z Donbasu, będą mogły legalnie mieszkać i pracować w Polsce. Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały jest też dla tych osób bardzo istotnym krokiem na drodze do uzyskania polskiego obywatelstwa.

Egzaminy z języka polskiego

W ubiegłym tygodniu w ośrodku w Rybkach 131 osób ze wschodniej Ukrainy zdawało egzaminy językowe. Wcześniej przez niemal trzy miesiące (od końca stycznia do początku kwietnia) osoby ewakuowane z Donbasu intensywnie uczyły się języka polskiego.

Na kurs językowy składało się 180 godzin lekcyjnych, a zajęcia prowadzone były przez specjalistów ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Test z języka polskiego podzielony był na dwie części – pisemną i ustną. Godzinny egzamin pisemny sprawdzał m.in. znajomość gramatyki i czytania ze zrozumieniem. Następnie podczas egzaminu ustnego nauczyciele sprawdzali praktyczną znajomość języka polskiego. Wszystkie osoby zdały egzamin z języka polskiego.

 

Propozycje pracy i mieszkania m.in. z Wrocławia, Sopotu, Bydgoszczy

Aktualnie w banku ofert prowadzonym przez MSW zarejestrowanych jest około 110 ofert dla ewakuowanych z Donbasu. Około 20 propozycji mających charakter kompleksowy (łączących pracę wraz z mieszkaniem) pochodzi od samorządów, w tym m.in.: Orzysz, Biała Podlaska, Świdnica, Wieluń, Sopot, Bydgoszcz. Przykładowo miasta Wrocław i Wałbrzych zadeklarowały, że przyjmą po trzy rodziny.

Do banku ofert wpływają również propozycje głównie od prywatnych przedsiębiorców, którzy poszukują pracowników z branży budowlanej, kierowców oraz pracowników do pracy w gospodarstwie i ogrodzie, ale również lekarzy, inżynierów informatyków.

Na tym etapie przekazano oferty około 70 osobom. Część z rodzin podjęła wstępne rozmowy z oferentami. Kilka rodzin odbyło wizyty w miejscach przyszłego osiedlenia. Moment opuszczenia ośrodków przez ewakuowane rodziny uzależniony jest od zalegalizowania przez nich pobytu, tj. otrzymania Karty Pobytu (trwają postępowania azylowe). Drugim czynnikiem decydującym o terminie opuszczenia ośrodków jest fakt, iż rodziny posiadające dzieci w wieku szkolnym, powinny pozostać w ośrodkach do czasu zakończenia zajęć szkolnych.

Przypominamy, że dzieci ze wschodniej Ukrainy od ponad dwóch miesięcy chodzą do polskich szkół. Do podstawówki i gimnazjum w Stawigudzie uczęszcza ponad 20 dzieci. Kilkoro dzieci w wieku 5-6 lat chodzi do przedszkola. Dzieci mają zapewniony transport do szkoły. Młodzież w wieku licealnym uczy się poza Stawigudą.

  • na zdjęciu minister Teresa Piotrowska, Longin Komołowski i minister Władysław Kosiniak Kamysz
  • na zdjęciu minister Teresa Piotrowska
  • na zdjęciu minister Władysław Kosiniak-Kamysz

Mapa serwisu