Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 20.04.2015

Polsko-Czeskie Konsultacje Międzyrządowe


fot. M. Śmiarowski/KPRM

Minister Teresa Piotrowska, spotykała się dziś z Panem Milanem Chovancem, Ministrem Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej. Spotkanie, które odbyło się w Pradze, organizowane było w ramach Polsko – Czeskich Konsultacji Międzyrządowych. Celem spotkania było omówienie najważniejszych kwestii dotyczących współpracy dwustronnej pomiędzy obu państwami oraz tematów z agendy europejskiej, a w szczególności współpracy w zakresie walki z przestępczością narkotykową oraz problematyki migracyjnej.

Bezpieczeństwo i sytuacja na Ukrainie

Premier Ewa Kopacz spotkała się w Pradze z premierem Czech Bohuslavem Sobotką. Rozmowy dotyczyły m.in. przygotowania do Rady Europejskiej, sytuacji na Ukrainie i w Rosji. Premierzy omówili również kwestie bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Podczas rozmów zostały poruszone zagadnienia związane z bezpieczeństwem i obroną, w tym współpracy w ramach NATO, a także współpraca dwustronna w zakresie m.in. infrastruktury i ochrony środowiska.

Współpraca regionalna

Polska i Czechy współpracują w ramach Grupy Wyszehradzkiej.  Oba kraje przygotowują się do następujących po sobie prezydencji w Grupie. Czeskie przewodnictwo rozpocznie się w lipcu 2015 r., a polskie w lipcu 2016 roku.

Trzecie konsultacje międzyrządowe

Premier Ewie Kopacz podczas wizyty w Czechach towarzyszyli przedstawiciele resortów: obrony, spraw wewnętrznych, infrastruktury i rozwoju, środowiska, rolnictwa i rozwoju wsi, gospodarki i skarbu państwa. Polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe zostały organizowane są po raz trzeci. Pierwsze odbyły się w Pradze 15 lipca 2011 r., drugie w Warszawie 13 maja 2013 r.

/źródło: MSW, KPRM/

  • Na zdjęciu: uczestnicy Polsko-Czeskich Konsultacje Międzyrządowe/fot. M. Śmiarowski/KPRM #3
  • M. Śmiarowski/KPRM
  • Na zdjęciu: uczestnicy Polsko-Czeskich Konsultacje Międzyrządowe/fot. M. Śmiarowski/KPRM #2

Mapa serwisu