Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.04.2015

Zespoły ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi będą w każdym województwie

na zdjęciu uczestnicy konferencji

W każdym województwie powstaną zespoły ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi. Projekt MSW o wartości 464 tys. euro jest współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawiło założenia projektu „Poprawa współpracy w zakresie krajowych struktur powołanych do walki z handlem ludźmi”, zasady tworzenia zespołów wojewódzkich, a także aktualną sytuację w zakresie handlu ludźmi w Polsce.

Przestępczość dotycząca handlu ludźmi to m.in. przestępstwa związane z prostytucją, pornografią i innymi formami seksualnego wykorzystania, pracą przymusową oraz innymi formami wykorzystania poniżającego godność człowieka. Co roku służby identyfikują co najmniej kilkadziesiąt ofiar handlu ludźmi.

Pomimo, że policja w 2014 r. w porównaniu z rokiem 2013 zanotowała spadek przestępczości związanej z handlem ludźmi, to jednak rzeczywista skala problemu może być dużo większa. - Tylko jedna na sto osób dotkniętych handlem ludźmi poszukuje pomocy - podkreślił podczas briefingu prasowego zastępca dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej MSW Piotr Mierecki. W 2013 r. stwierdzono 186 takich przestępstw, natomiast w 2014 r. liczba ta spadła do 76. Wykrywalność tego rodzaju przestępczości utrzymuje się na wysokim poziomie i w 2014 r. wynosiła niemal 95 proc. - Polska staje się krajem docelowym dla migrantów, w coraz większym stopniu możemy mieć więc do czynienia z handlem ludźmi, głównie do pracy przymusowej – powiedział dyrektor Piotr Mierecki z MSW

Projekt MSW „Poprawa współpracy w zakresie krajowych struktur powołanych do walki z handlem ludźmi”, realizowany we współpracy z Międzynarodową Organizacja ds. Migracji – IOM, ma budżet 464 tys. euro i jest współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Głównym celem projektu jest utworzenie wojewódzkich zespołów ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi w oparciu o doświadczenia pierwszego zespołu regionalnego - mazowieckiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi (działającego od 2010 r.). Dzięki projektowi ma zostać nawiązana ścisła współpraca regionalna pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi oraz odpowiedzialnymi za udzielanie wsparcia ofiarom. Zespoły działają już w 10 województwach. Do końca 2015 r. taki zespół ma powstać w każdym województwie.

W skład zespołów wojewódzkich wchodzą przedstawiciele różnych instytucji publicznych, organów ścigania i organizacji pozarządowych na szczeblu regionalnym. Udział przedstawicieli poszczególnych instytucji uzależniony jest od decyzji wojewody. W pracach dotychczas powołanych zespołów udział biorą przedstawiciele urzędów wojewódzkich, policji, Straży Granicznej, prokuratur, inspekcji pracy, urzędów pracy, samorządów, kuratoriów oświaty oraz organizacji pozarządowych.

Prezes Fundacji „La Strada” Irena Dawid-Olczyk podkreśliła, że jednym z priorytetów projektu jest ujednolicenie wiedzy i techniki pracy specjalistów zajmujących się handlem ludźmi. – Sytuacja w poszczególnych województwach jest zróżnicowana. Chcemy, aby poziom wiedzy był taki sam w całej Polsce – powiedziała szefowa Fundacji „La Strada”.

Briefing odbył się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie.

Więcej informacji o projekcie:

Plakat -Plakat - handel ludźmi handel ludźmi

Mapa serwisu