Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.04.2015

Spotkanie przedstawicieli Core Group w Polsce

Na zdjęciu: uczestnicy spotkania tzw. Core Group

Polska, jako kraj wiodący Procesu Praskiego, zorganizowała dziś w Warszawie obrady tzw. Core Group. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 11 państw oraz członkowie Międzynarodowego Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej.

Obrady tzw. Core Group były okazją do wymiany zdań oraz przygotowania materiałów do  spotkania urzędników wysokiego szczebla Procesu Praskiego w Budapeszcie. W dzisiejszym posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Azerbejdżanu, Czech, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Niemiec, Węgier, Kosowa, Rumunii, Rosji, Słowacji, Szwecji, Turcji oraz Międzynarodowego Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD).

Spotkanie zostało poprzedzone Komitetem Sterującym Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego. We wtorkowych obradach uczestniczyli reprezentanci instytucji zajmujących się migracjami w Czechach, Niemczech, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii oraz Szwecji.

Wnioski ze spotkań zostaną wykorzystane w dyskusji podczas spotkania w Budapeszcie, które odbędzie się w dniach 6-7 lipca 2015 roku. Proces Praski, jako regionalny dialog w obszarze migracji (50 państw: Unia Europejska/Schengen, Partnerstwo Wschodnie, Bałkany Zachodnie, Azja Centralna, Rosja i Turcja), prowadzi obecnie śródokresową ewaluację Planu działań na lata 2012-2016 przyjętego podczas II Konferencji Ministerialnej Procesu Praskiego.

Proces Praski stanowi główne forum międzynarodowej współpracy w dziedzinie migracji i azylu. W Procesie uczestniczy obecnie 50 państw (Unia Europejska-obszar Schengen, Partnerstwo Wschodnie, Azja Centralna, Bałkany Zachodnie, Rosja i Turcja). Jego celem jest rozwijanie partnerstwa między uczestniczącymi państwami, promowanie współpracy i wymiany informacji oraz pogłębianie wzajemnego zaufania. Polska jest liderem Procesu Praskiego od grudnia 2010 r

Więcej informacji można znaleźć na stronie Procesu Praskiego: http://www.pragueprocess.eu oraz www.facebook.com/PragueProcess

  • Na zdjęciu: uczestnicy spotkania tzw. Core Group #1
  • Na zdjęciu: uczestnicy spotkania tzw. Core Group #2
  • Na zdjęciu: uczestnicy spotkania tzw. Core Group #3
  • Na zdjęciu: uczestnicy spotkania tzw. Core Group #4
  • Na zdjęciu: uczestnicy spotkania tzw. Core Group #5
  • Na zdjęciu: uczestnicy spotkania tzw. Core Group #6
  • Na zdjęciu: uczestnicy spotkania tzw. Core Group #7
  • Na zdjęciu: uczestnicy spotkania tzw. Core Group #8
  • Na zdjęciu: uczestnicy spotkania tzw. Core Group #9

Mapa serwisu