Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 24.04.2015

Polsko-białoruskie konsultacje o infrastrukturze i modernizacji przejść granicznych

Na zdjęciu: Uczestnicy X posiedzenia Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej

Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Aleksandr Guryanov, Zastępca Ministra Spraw Zagranicznych Białorusi przewodniczyli X posiedzeniu Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Podczas posiedzenia Komisji omawiano m.in. współpracę w ramach infrastruktury drogowej i kolejowej oraz plany modernizacji przejść granicznych.

Przewodniczący wyrazili nadzieję, że szybko zostanie zawarte Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o otwarciu międzynarodowego ruchu granicznego pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 7,5 t oraz autobusów w drogowym przejściu granicznym Sławatycze-Domaczewo.

Przewodniczący Komisji zaakcentowali, że konieczne jest doskonalenie dwustronnej bazy prawno-traktatowej pomiędzy Polską i Białorusią m.in. Umowy o stosunkach prawnych na granicy państwowej, a pozytywny efekt współpracy polsko-białoruskiej mógłby zostać wzmocniony poprzez wdrożenie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego podpisanej 12 lutego 2010 r.

Efektywną współpracę prowadzą polskie służby z województw podlaskiego i lubelskiego z białoruskimi z obwodów brzeskiego i grodzieńskiego, w dziedzinie sanitarno-epidemiologicznej i weterynaryjnej, ochrony środowiska i zasobów naturalnych, pożarniczej i ratowniczej, granicznej i celnej, ochrony porządku prawnego. Współpraca realizowana jest na bieżąco i bez problemów, a wszelkie pojawiające się kwestie wątpliwe, rozwiązywane są na bieżąco.

Uznano, że ważnym kierunkiem współpracy jest wspieranie ekonomicznego rozwoju terenów przygranicznych, co ułatwi nawiązywanie bezpośrednich kontaktów na terenach polsko-białoruskiego pogranicza.

Omawiano przygotowanie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Prace Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej są prowadzone w czterech Podkomisjach: ds. współpracy przygranicznej, ds. przejść granicznych i infrastruktury, ds. współpracy międzyregionalnej, ds. planowania przestrzennego.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem wspólnego Protokołu przez Przewodniczących delegacji. Uzgodniono, że kolejne XI posiedzenie Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej odbędzie się w 2016 r. na terytorium Białorusi. 

X posiedzeniu Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej towarzyszyło podpisanie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw. W imieniu Rządu RP umowę podpisał Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w MSW, w imieniu strony białoruskiej – Władimir Waszczenko, Minister ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białoruś. Umowa ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa społeczności polsko-białoruskiego pogranicza, gdyż określa zasady dwustronnej współpracy w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności. Jej zapisy będą miały zastosowanie w sytuacjach kryzysowych w celu ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego, w szczególności w sytuacjach, gdy upływ czasu odgrywa znaczącą rolę.

Oba wydarzenia odbyły się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. 

  • Uczestnicy X posiedzenia Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej #1
  • Uczestnicy X posiedzenia Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej #2
  • Uczestnicy X posiedzenia Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej #3
  • Uczestnicy X posiedzenia Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej #4

Mapa serwisu