Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 24.04.2015

32,5 mln zł dla ochotniczych straży pożarnych

 

na zdjęciu minister Stanisław Rakoczy podczas podpisywania umowy

Zakup umundurowania, sprzętu przeciwpożarowego i pojazdów oraz specjalistyczne szkolenia dla ochotniczych straży pożarnych zostaną sfinansowane w ramach umowy zawartej dziś pomiędzy MSW a Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Na jej podstawie MSW przekaże strażakom 32 500 000 zł.

Dzięki środkom z dotacji ochotnicze straże pożarne zorganizują także szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy. Pieniądze zostaną przeznaczone również na organizację zawodów sportowo–pożarniczych,  współudział w organizacji budowy i remontów 242 remiz ochotniczych straży oraz zakup samochodów pożarniczych, motopomp i sprzętu ratownictwa technicznego. 

Udzielenie wsparcia ochotniczym strażom pożarnym będzie miało znaczący wpływ na poprawę wyposażenia ochotniczych straży pożarnych, a tym samym, wzrost gotowości do prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych. Wpisze się także w realizację celów i zadań określonych w rządowym Programie Ochrony Ludności i Ratownictwa na lata 2014 - 2020.

Za kwestie dysponowania środków otrzymanych w ramach umowy, jak również ich podziału dla poszczególnych jednostek OSP będzie odpowiedzialny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Umowa, w ramach której MSW przekaże 32,5 mln zł została podpisana na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”

 

Mapa serwisu