Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 27.04.2015

Rozmowy Koordynatorów ds. polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej i regionalnej

na zdjęciu Piotr Stachańczyk oraz Dietmar Woidke

Wiceminister Piotr Stachańczyk spotkał się z Dietmarem Woidke, premierem Rządu Kraju Związkowego Brandenburgia. Rozmowy były elementem odbywających się w Warszawie polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych.

W trakcie spotkania omówiono kwestie związane z polsko-niemieckimi umowami międzyrządowymi:

  • o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, która wejdzie w życie 9 lipca 2015 roku i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w regionie przygranicznym,
  • o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim podpisanej 27 kwietnia 2015 r., której celem jest poprawa żeglowności na Odrze, a także zapewnienie lepszego poziomu ochrony przeciwpowodziowej w regionie przygranicznym.

W czasie rozmów poruszono także kwestię połączeń transportowych, jak również wyrażono nadzieję na zawarcie porozumień wykonawczych o współpracy do polsko-niemieckiej Umowy ramowej o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym.

Podczas spotkania minister Stachańczyk i premier Woidke podkreślili wagę podejmowania projektów i przedsięwzięć służących poznaniu sąsiada, jego języka, kultury, historii i życia codziennego.

W kontekście wspierania nauki języka polskiego w niemieckich szkołach oraz podtrzymania tożsamości kulturowej wśród dzieci i młodzieży o polskim pochodzeniu, wskazano na rolę Strategii nauczania języka polskiego jako ojczystego obywateli niemieckich polskiego pochodzenia, której realizacja jest monitorowana przez Polsko-Niemiecką Komisję Międzyrządową ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

W trakcie spotkania omówiono także plany dotyczące obchodów przypadającej w 2016 roku 25-tej rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami. Obie strony podjęły już prace nad wspólnymi obchodami rocznicy, m. in. w ramach Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej przez ekspertów z regionów przygranicznych przygotowywany jest bilans dotychczasowej współpracy.

W wyniku spotkania Koordynatorzy przyjęli wspólną deklarację odnoszącą się do najważniejszych zagadnień dla polsko-niemieckiego pogranicza.

Pliki do pobrania

Mapa serwisu