Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 27.04.2015

Krzyże Zasługi dla ratowników górskich

Na zdjęciu: wiceminister Stanisław Rakoczy z wyróżnionymi ratownikami

Inicjowanie akcji promujących bezpieczeństwo w górach i koncepcji nowatorskich rozwiązań, wspierających pracę ratowników oraz poświęcenie i zaangażowanie w akcjach ratowniczych - takimi działaniami wyróżnili się odznaczeni przez wiceministra Stanisława Rakoczego ratownicy górscy.

Stanisław Rakoczy, Podsekretarz Stanu w MSW, wręczył odznaczenia nadawane przez Prezydenta RP dwóm ratownikom górskim: Adamowi Van der Coghen oraz Tomaszowi Sieniawskiemu. Przypomnijmy, że Krzyż Zasługi został ustanowiony w 1923 r. Nadawany jest osobom, które szczególnie przysłużyły się dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków.

Czym odznaczyli się wyróżnieni?

Adam Van der Coghen pełni funkcję członka Zarządu Grupy Jurajskiej GOPR oraz Naczelnika Grupy. Brał udział, jako ratownik lub kierownik, w setkach akcji ratunkowych. Ponadto jest przewodnikiem psów ratowniczych, z którymi niesienie pomoc ludziom zaginionym w terenie jurajskim i górskim oraz podczas katastrof budowlanych i klęsk żywiołowych. Adam Van der Coghen  wykłada również w Wyższej Szkole Medycznej w Opolu, gdzie stworzył nowy kierunek studiów podyplomowych: Ratownictwo Górskie i Wysokościowe.

Oprócz udziału w dyżurach ratowniczych oraz w akcjach i wyprawach ratunkowych, poświęca społecznie swój czas dla propagowania bezpiecznego uprawiania sportów górskich i turystyki wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Jego ogromne zaangażowanie w działalność ratowniczą pokazują działania podczas wypadku w 2009 roku w Jaskini Wszystkich Świętych w Sokolich Górach. W przewężeniu ciasnego korytarza zakleszczył się wtedy grotołaz. Jego towarzysze po kilkunastu godzinach wezwali na pomoc GOPR. Na pomoc ruszył zespół ratunkowy pod dowództwem Pana Adama Van der Coghena. Terenowa karetka GOPR, spiesząc na pomoc uwięzionemu mężczyźnie, sama uległa wypadkowi. Po wydostaniu się z wraku auta Adam Van der Coghen zadbał o to, aby wszystkim poszkodowanym ratownikom została udzielona natychmiastowa pomoc.  Sam pomimo odniesionych obrażeń wezwał inny zespół ratowników GOPR, z którymi udał się na miejsce, gdzie znajdował się uwięziony grotołaz. Dzięki jego determinacji i doświadczeniu, po kilku godzinach ciężkiej akcji ratowniczej, zakleszczony mężczyzna, został uwolniony. Za swą postawę Adam Van der Coghen był już dwukrotnie odznaczony Medalem Za Ofiarność i Odwagę. Dziś do tych odznaczeń dołączył Złoty Krzyż Zasługi.

Srebrnym Krzyżem zasługi został wyróżniony Tomasz Sieniawski. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Grupy Jurajskiej GOPR oraz jest członkiem Zarządu Głównego GOPR. Swoim wieloletnim doświadczeniem jako ratownik - wolontariusz GOPR dzieli się podczas społecznego szkolenia ratowników. Ponadto Tomasz Sieniawski jest inicjatorem i pomysłodawcą bezpiecznego oznakowania ratowników górskich, jak również opracowania koncepcji nowatorskiego wyposażenia czterokołowców i skuterów śnieżnych GOPR w sygnały alarmowe dostoswane do specyfiki poruszania się w górskich ekstremalnych warunkach.

Jest także bezinteresownym pomysłodawcą i projektantem materiałów profilaktycznych GOPR ostrzegającym przed niebezpieczeństwami gór i propagującym numer alarmowy 601 100 300. W 2006 roku został odznaczony Medalem Za Ofiarność i Odwagę za udział w akcji ratowniczej w ruinach zawalonej Hali Międzynarodowych Targów Katowickich.

Konferencja podsumowująca działania

Uroczystość nadania odznaczeń odbyła się podczas konferencji „Ocena funkcjonowania ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, na przykładzie współdziałania Grupy Jurajskiej GOPR ze służbami państwowymi: Policją, Państwową Strażą Pożarną i Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym”. W spotkaniu wziął udział wiceminister Stanisław Rakoczy oraz  m.in. przedstawiciele Parlamentarnego Zespołu ds. Ratownictwa Górskiego i Wodnego, Grupy Jurajskiej GOPR, PIRS, PSP, Policji czy LPR. 

Mapa serwisu