Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 29.04.2015

O Programie Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020

na zdjęciu uczestnicy seminarium

Poprawa sprawności funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz systemu powiadamiania ratunkowego, szkolenia strażaków zawodowych i strażaków-ochotników, ratowników wodnych i górskich - były głównymi tematami seminarium, które odbyło się we wtorek (28 kwietnia) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Spotkanie poświęcono omówieniu dotychczasowej realizacji zadań określonych przez rządowy Program Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020. Podsumowano zadania, które były realizowane w 2014 r. w sferze poprawy sprawności funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz systemu powiadamiania ratunkowego.

Przedstawione zostały kierunki szkolenia strażaków zawodowych oraz ratowników działających w społecznych organizacjach ratowniczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa górskiego i ratownictwa wodnego. Omówiono współpracę Ministra Spraw Wewnętrznych ze społecznymi organizacjami ratowniczymi oraz współdziałanie organizacji pozarządowych ze służbami zawodowymi.

Podczas seminarium przedstawiono również obszary badań naukowych i tematy projektów realizowanych przez CNBOP-PIB, a SGSP przedstawiła projekt wirtualnego stanowiska symulacji zdarzeń na potrzeby szkolenia strażaków oraz dla osób podejmujących decyzje w czasie działań ratowniczych.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele instytucji i organizacji, które zaangażowane są w realizację Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020. Wśród nich byli: pracownicy Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności MSW, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Zdrowia, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Policji, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, wojewódzkich Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz społecznych organizacji ratowniczych: Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.

Program Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020

Program Ratownictwa i Ochrony Ludności to pierwszy dokument, który kompleksowo opisuje problematykę działań ratowniczych, zarówno służb państwowych, jak i organizacji społecznych. Dokument zakłada m.in. poprawę efektywności działań ratowniczych na terenie całego kraju. Odnosi się to zarówno do działań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną, jak również strażaków-ochotników, społeczne organizacje ratownicze (m.in. WOPR, GOPR, TOPR) oraz ratownictwo medyczne.

Program ten jest wspólnym przedsięwzięciem Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Administracji i Cyfryzacji, Zdrowia i Obrony Narodowej. Obejmuje on kwestie wzajemnych relacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (MSW), systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (MZ) oraz systemu powiadamiania ratunkowego (MAiC). Instytucją koordynującą realizację programu będzie resort spraw wewnętrznych.

Więcej informacji o Programie Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020

 

  • na zdjęciu uczestnicy seminarium
  • na zdjęciu uczestnicy seminarium
  • na zdjęciu uczestnicy seminarium
  • na zdjęciu uczestnicy seminarium
  • na zdjęciu uczestnicy seminarium

Mapa serwisu