Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 29.04.2015

Nie czekaj na ostatni moment! Złóż wniosek o paszport

 

na zdjęciu paszporty

Co roku podczas wakacji wzrasta liczba osób, które zgłaszają się do urzędów, aby otrzymać nowy paszport. Na stronie www.paszporty.msw.gov.pl można sprawdzić czy paszport jest już gotowy do odbioru. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypomina, że paszport możemy wyrobić u dowolnego wojewody na terenie całego kraju.

Za pośrednictwem strony www.paszporty.msw.gov.pl można sprawdzić na jakim etapie znajduje się nasza sprawa paszportowa. Wystarczy wpisać numer sprawy umieszczony na potwierdzeniu złożenia wniosku otrzymanym w urzędzie. W zależności od stanu realizacji sprawy, wyświetli się następująca informacja:

 • wniosek został przyjęty,
 • wniosek został odrzucony,
 • personalizacja dokumentu,
 • paszport gotowy do odbioru.

Aby złożyć wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego nie trzeba jechać do punktu paszportowego w miejsce swojego zameldowania. Obecnie wniosek można złożyć w dowolnym, najdogodniejszym dla nas punkcie paszportowym na terenie kraju. W tym samym punkcie odbierzemy także gotowy dokument. Przed 2013 rokiem, dokumenty paszportowe wydawane były przez wojewodę, właściwego ze względu na miejsce zameldowania osoby ubiegającej się o paszport, a w razie braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.

Ze statystyk z ostatnich pięciu lat wynika, że najwięcej dokumentów paszportowych wydaje się w okresie wakacyjnym. Przykładowo w lipcu ubiegłego roku wydano ok. 175 tys. paszportów.

Opłaty za dokumenty paszportowe wynoszą obecnie:

 • 140 zł – za paszport ważny 10 lat;
 • 70 zł – za paszport ważny 10 lat, wydany (z uwzględnieniem 50 % ulgi):
  • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
  • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
  • kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
  • uczniom od 13 roku życia i studentom.

Wydanie paszportu osobie małoletniej do 13. roku życia (z uwzględnieniem 50 % ulgi):

 • 30 zł – za paszport, wydany małoletnim:
  • do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego;
  • realizującym obowiązek szkolny.

Wydanie paszportu członkom rodzin wielodzietnych posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny

 • 15 zł – za paszport wydany dzieciom do 13 roku życia;
 • 35 zł – za paszport wydany dzieciom od 13 do 25 roku życia;
 • 70 zł – za paszport dla rodziców i małżonków rodziców.

Częściowo obniżoną opłatę pobiera się w przypadku:

 • zmiany nazwiska, imienia lub innych danych wpisywanych do paszportu;
 • zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;
 • braku w posiadanym ważnym paszporcie miejsca na wizy i stemple przekroczenia granicy.

Mapa serwisu