Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 30.04.2015

MSW promuje bezpieczne kibicowanie wśród dzieci i młodzieży

Na zdjęciu: dzieci z flagami Polski
fot. JAKUB WYSOCKI/REPORTER

Popularyzowanie zasady „fair play”, kulturalnego i bezpiecznego kibicowania oraz kształtowanie wśród dzieci i młodzieży nawyków prawidłowego zachowania się w trakcie meczów – to główne cele konkursu „Kibicuję bezpiecznie”, który ogłosiło MSW. Minister Teresa Piotrowska przeznaczyła na nagrody 120 tys. złotych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs na projekt promujący zasady bezpiecznego kibicowania. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów). Można do niego zgłaszać projekty, które będą popularyzowały wśród dzieci i młodzieży zasadę „fair play” oraz zasady kulturalnego i bezpiecznego kibicowania zawodnikom biorącym udział w rywalizacji. Ponadto ich celem powinno być propagowanie wiedzy w zakresie konsekwencji prawnych, wiążących się z niewłaściwym zachowaniem podczas imprez sportowych oraz kształtowanie wśród dzieci i młodzieży nawyków prawidłowego zachowania się w trakcie kibicowania.

W konkursie nagrodzone zostaną trzy najlepsze projekty. Projekty należy przesyłać na adres właściwego urzędu wojewódzkiego, z dopiskiem: Konkurs „Kibicuję bezpiecznie”. Termin nadsyłania zgłoszeń do wojewodów upływa 30 maja. Spośród nadesłanych prac, wojewodowie wyłonią dwa najlepsze projekty, a następnie prześlą je do MSW. Komisja konkursowa przy MSW wyłoni trzech laureatów. Ogłoszenie wyników planowane jest do 30 czerwca.

Nagrodzone jednostki samorządu terytorialnego otrzymają odpowiednio za zajęcie pierwszego miejsca – 60 tys. zł, za drugie miejsce – 40 tys. zł, a za trzecie – 20 tys. zł na realizację projektów. W sumie MSW przeznaczyło na ten cel 120 tys. zł. Środki pochodzą z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, w ramach którego konkurs jest przeprowadzany.

 

Mapa serwisu