Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 05.05.2015

Polski kontyngent na rzecz Ukrainy

Na zdjęciu: policjant

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w misji doradczej UE na rzecz Ukrainy.

Wydzielony polski kontyngent działał będzie w ramach misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine). Członkostwo Polski w Unii Europejskiej i położenie geopolityczne sprawia, że udział naszego kraju w działaniach na rzecz wsparcia reform na Ukrainie jest niezbędny.

Uchwała przewiduje, że w skład polskiego kontyngentu wejdzie do 10 funkcjonariuszy lub pracowników cywilnych policji. Będą przebywać z misją nie krócej, niż rok. Kontyngent będzie kontyngentem nieuzbrojonym, działającym na terytorium Ukrainy. Pozostanie poza granicami państwa do dnia zakończenia misji doradczej Unii Europejskiej.

Polscy funkcjonariusze lub pracownicy cywilni policji będą pomagać w opracowaniu i realizacji nowych strategii bezpieczeństwa oraz w reformie służb bezpieczeństwa wewnętrznego Ukrainy. Bezpośrednie kierownictwo nad działaniami kontyngentu będzie sprawował szef misji doradczej Unii Europejskiej na Ukrainie. Dowódcę kontyngentu powoła Komendant Główny Policji.

Mapa serwisu