Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 05.05.2015

Dzień Strażaka i promocja oficerów PSP

Na zdjęciu: promocja oficerów PSP

- Wejście do korpusu oficerskiego Państwowej Straży Pożarnej  to wielka odpowiedzialność, którą oficerowie biorą na swoje barki. Odpowiedzialność za decyzje w sytuacjach kryzysowych, za narażonych na niebezpieczeństwo, za kolegów strażaków uczestniczących w akcjach – powiedziała minister Teresa Piotrowska podczas uroczystości z okazji Dnia Strażaka.

Na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka 2015 oraz promocja oficerów Państwowej Straży Pożarnej. W uroczystości wzięła udział premier Ewa Kopacz. Podziękowała strażakom za ich służbę. - Polacy doceniają  wasze poświęcenie. Możecie być dumni z osiągniętych rezultatów i społecznej oceny waszej służby - zwróciła się do strażaków.

Gratulacje promowanym dziś oficerom złożyła również minister Teresa Piotrowska. Podkreśliła, że wejście do korpusu oficerskiego Państwowej Straży Pożarnej to uwieńczenie dotychczasowej drogi, ale także wielka odpowiedzialność. Szefowa MSW podziękowała również rodzinom nowych oficerów, które „nauczyły ich wierności wartościom i wpoiły gotowość poświęcenia dla innych”.

- Obok specjalistycznej wiedzy, technicznych umiejętności i sprawności fizycznej – to właśnie te cechy sprawiają, że służba strażacka budzi tak wielki  i powszechny podziw oraz szczerą ludzką wdzięczność – powiedziała szefowa MSW.

Minister Teresa Piotrowska wskazała również, jak wielkim zaufaniem Polacy obdarzają straż pożarną. - Każdy z nas wie, że w chwili pożaru, powodzi, katastrofy nie pozostanie sam, że z pomocą przyjdzie strażak. Polacy są naprawdę dumni z Waszej służby, co wyrażają tak wielkim zaufaniem i ogromną sympatią – powiedziała Teresa Piotrowska.

Przypomnijmy, że z przeprowadzonego na zlecenie MSW sondażu wynika, że aż 97 proc. Polaków ufa straży pożarnej, a 95 proc. z nas pozytywnie ocenia jej pracę.

Promocja oficerów Państwowej Straży Pożarnej

Podczas dzisiejszej uroczystości promowanych zostało w sumie 390 osób. Wśród nich byli absolwenci Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, absolwenci studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o I stopień oficerski w PSP w tej uczelni oraz strażacy posiadający wyższe wykształcenie i tytuł zawodowy technika pożarnictwa. 

Gratulacje oficerom złożył także komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Do życzeń przyłączył się również  Stanisław Rakoczy,  podsekretarz stanu w MSW, odpowiedzialny za straż pożarną.

W uroczystości wzięły udział władze samorządowe, kompania reprezentacyjna PSP, Kompania Honorowa SGSP, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, pododdziały ze szkół w Częstochowie, Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Strażakom gościnnie towarzyszyły  Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego, reprezentanci policji i straży granicznej. 

 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #1
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #2
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #4
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #5
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #6
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #7
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #8
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #9
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #10
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #1
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #2
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #4
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #5
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #6
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #7
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #8
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #9
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #11
 • na zdjeciu: Uroczystość promocji oficerów PSP #1
 • na zdjeciu: Uroczystość promocji oficerów PSP #2
 • na zdjeciu: Uroczystość promocji oficerów PSP #3
 • na zdjeciu: Uroczystość promocji oficerów PSP #4
 • na zdjeciu: Uroczystość promocji oficerów PSP #6
 • na zdjeciu: Uroczystość promocji oficerów PSP #7
 • na zdjeciu: Uroczystość promocji oficerów PSP #8
 • na zdjeciu: Uroczystość promocji oficerów PSP #9
 • na zdjeciu: Uroczystość promocji oficerów PSP #10
 • na zdjeciu: Uroczystość promocji oficerów PSP #11
 • na zdjeciu: Uroczystość promocji oficerów PSP #12
 • na zdjeciu: Uroczystość promocji oficerów PSP #13
 • Na zdjęciu: promocja oficerów PSP #1
 • Na zdjęciu: promocja oficerów PSP #3
 • Na zdjęciu: promocja oficerów PSP #5
 • Na zdjęciu: promocja oficerów PSP #7
 • Na zdjęciu: promocja oficerów PSP #8
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #10
 • na zdjeciu: Uroczystość promocji oficerów PSP #5
 • Na zdjęciu Minister Teresa Piotrowska
 • Na zdjęciu Minister Teresa Piotrowska
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #1
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #2
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #3
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #4
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #5
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #6
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #7
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #8
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #9
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #10
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #11
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #12
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #13
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #14
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #15
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #16
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #17
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #18
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #19
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #20
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #21
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #22
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #23
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #24
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #25
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #26
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #27
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #28
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #29
 • Na zdjęciu: uroczystość promocji oficerów PSP #3 #34

Mapa serwisu