Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 06.05.2015

„Wizyta studyjna” - praktyki dla Polaków studiujących za granicą

na zdjęciu grupa młodych ludzi

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po raz trzeci rozpoczyna program aktywizacji zawodowej dla studentów uczelni zagranicznych. „Wizyta studyjna” to bezpłatny staż dla polskich słuchaczy uczelni zagranicznych. Celem programu jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w Ministerstwie. Uczestnicy podczas wizyty m.in. biorą  udział w spotkaniach z pracownikami MSW oraz realizują przydzielone zadania.

Praktyki w MSW to możliwość zdobycia cennego doświadczenia w ważnej i prestiżowej instytucji państwowej nadzorującej bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Instytucji, która przeciwdziała handlowi ludźmi, zwalcza przestępczość, przeciwdziała rasizmowi i ksenofobii oraz zarządza najważniejszymi rejestrami państwowymi.

Ta edycja będzie przeprowadzona w okresie wakacyjnym. Najlepiej ocenione osoby zostaną zaproszone do udziału w płatnych praktykach w ramach programu „Praktyki dla Najlepszych”. Do tej pory, w 2014 r. płatne praktyki w MSW zrealizowało 11 osób.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji „Wizyty studyjnej” znajdują się tutaj.

Mapa serwisu