Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 07.05.2015

Konkurs "Policjant, który mi pomógł"

VIII edycja ogólnopolskiego konkursu "Policjant, który mi pomógł" już wystartowała. Organizatorem przedsięwzięcia jest jak zawsze Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

Ideą konkursu "Policjant, który mi pomógł" jest wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2015 roku. Kandydatów, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji). Laureatów Konkursu wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich trzech edycji oraz przedstawiciel Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP.

 

Celem konkursu jest:

  •     promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie;
  •     podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  •     wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
  •     zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.

W siedmiu dotychczasowych edycjach przedsięwzięcia wyróżnionych zostało łącznie 35 funkcjonariuszy reprezentujących jednostki organizacyjne Policji na terenie całego kraju. Funkcjonariusze Ci reprezentowali zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną Policji.

Wręczenie wyróżnień laureatom VIII edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” odbędzie się podczas Centralnych Uroczystości Święta Policji na Placu Piłsudskiego w Warszawie w dniu 25 lipca 2015 r.

Na potrzeby konkursu funkcjonuje strona internetowa o adresie www.policjant.niebieskalinia.pl, a na stronie internetowej www.policja.pl podwieszony został baner promujący przedsięwzięcie.

/źródło: policja.pl/

Plakat  "Policjant, który mi pomógł"

 

 

Mapa serwisu