Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 07.05.2015

Spotkanie szefowej MSW z Rzecznikiem Praw Dziecka

Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska i rzecznik praw dziecka Marek Michalak
fot. Biuro Rzecznika Praw Dziecka

W czwartek (7 maja) Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Ministrem Spraw Wewnętrznych Teresą Piotrowską. 

Kolejne spotkanie z Ministrem Spraw Wewnętrznych posłużyło do przedstawienia przez  Rzecznika Praw Dziecka Uwag o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce, wskazujących obszary wymagające podjęcia działań, w celu jeszcze skuteczniejszej ochrony praw najmłodszych obywateli.

Podczas spotkania omówiono również propozycje dalszych wspólnych inicjatyw, wspierających ochronę oraz upowszechnianie praw dziecka w Polsce.

***

Przypomnijmy, że w 2014 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka, wypracowało „Zalecenia dotyczące postępowania dla dobra dziecka”. To praktyczne wskazówki dla funkcjonariuszy Policji w sytuacji podejmowania działań, w których obecne jest dziecko.

Poszczególne punkty, wymienione na plakacie, wskazują na konieczność zabezpieczenia w jak najlepszy sposób interesów dziecka oraz zapewnienia mu właściwej opieki i poczucia bezpieczeństwa na każdym etapie postępowania.

Dokument powstał w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej”, we współpracy z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz Komendy Głównej Policji. Zalecenia w formie plakatu zostały przekazane do wszystkich jednostek Policji w całym kraju.

 

  • Na zdjęciu: plakat z "Zaleceniami dotyczącymi postępowania dla dobra dziecka"

Mapa serwisu