Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 08.05.2015

Ponad 5,6 mln spraw w SRP - dwa miesiące działania systemu

Na zdjęciu: tablet z planszą Systemu Rejestrów Państwowych

W pierwszych dwóch miesiącach działania nowego Systemu Rejestrów Państwowych, czyli od początku marca do końca kwietnia, załatwiono łącznie ponad 5,6 mln spraw. Przyjęto ponad 803 tysięcy wniosków o wydanie dowodu osobistego, a wydano ponad 814 tysięcy tych dokumentów. 

Ponad 5 mln 657 tys. tyle w sumie spraw zostało załatwionych w pierwszych dwóch miesiącach działania nowego Systemu Rejestrów Państwowych. Najwięcej z nich dotyczyło dowodów osobistych. Przyjęto ponad 803 tysięcy wniosków o wydanie nowego dokumentu. W tym czasie wydano także ponad 814 tysięcy dowodów osobistych, a unieważniono ponad 764 tysięcy tych dokumentów.

Kolejnymi najczęstszymi sprawami, które były rejestrowane w nowym systemie, były sprawy dotyczące zameldowania. Zarejestrowano zarówno na pobyt stały, jak i czasowy ponad 437 tysięcy spraw.

Dwa pierwsze miesiące działania systemu to także nadanie ponad 80 tysięcy numerów PESEL oraz zarejestrowanie: ponad 192 tysięcy aktów urodzenia; ponad 86 tysięcy aktów małżeństwa i ponad 73 tysięcy aktów zgonów.

Przypomnijmy, że od 1 marca prawie 2 500 gmin pracuje na nowym Systemie Rejestrów Państwowych. SRP połączył m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego w jeden system. Dla obywatela oznacza to możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego lub odpisy aktów urodzenia czy małżeństwa w dowolnym urzędzie gminy lub urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od meldunku. 

 

Mapa serwisu