Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 13.05.2015

Większość z nas uważa, że Polska jest bezpiecznym krajem

88% polaków, deklaruje że czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania

Od kilku lat na stabilnym i bardzo wysokim poziomie utrzymują się oceny poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Jak wynika z najnowszego badania Centrum Badania Opinii Publicznej obecnie 88 proc. Polaków deklaruje, że czuje się bezpiecznie w swojej okolicy. 10 lat temu ten odsetek wynosił 78 proc., a w 1993 roku 67 proc.

66  proc. z nas uważa, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie – wynika z najnowszego badania CBOS. W przeciągu ostatnich piętnastu lat opinie Polaków o bezpieczeństwie znacznie się zmieniły. Dla porównania w 1993 r. zaledwie 26 proc. Polaków uważało, że nasz kraj jest bezpieczny, a 10 lat temu odsetek ten wynosił 46 proc. Bardziej krytycznie o bezpieczeństwie wypowiadają się mieszkańcy mniejszych miejscowości, poglądy na ten temat silnie różnicuje także ocena własnych warunków materialnych.  

***

Badanie CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia” (299) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 16-22 kwietnia 2015 roku na liczącej 1027 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Mapa serwisu