Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 16.05.2015

Prawie ¾ Polaków ma zaufanie do Straży Granicznej

Na zdjęciu: infografika z okazji Święta Straży Granicznej

Codziennie dbają, by nasz kraj był bezpieczny. Strzegą granic, zwalczają nielegalną migrację i przestępczość z udziałem cudzoziemców. Blisko 2/3 pytanych przez nas osób pozytywnie oceniło pracę Straży Granicznej.

16 maja Straż Graniczna obchodzi 24. rocznicę powstania formacji. Została powołana 16 maja 1991 r. na mocy Ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Do najważniejszych jej zadań należą ochrona nienaruszalności granicy państwowej, organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, przeciwdziałanie nielegalnej migracji i zwalczanie przestępczości o charakterze transgranicznym. Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Straż Graniczna stała się jedynym organem, który posiada tak szerokie kompetencje w zakresie zapobiegania oraz zwalczania nielegalnej migracji. Strażnicy codziennie dbają, by nasz kraj był bezpieczny.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie MSW wynika, że Straż Graniczna cieszy się sporym zaufaniem wśród obywateli. 72 proc. z nich odpowiedziało, że ma zaufanie do tej formacji. Najlepiej Straż Graniczną oceniły kobiety (74 proc. pozytywnych odpowiedzi) i osoby powyżej 55 lat (70 proc.).

Ponad połowa ankietowanych pozytywnie oceniła działalność Straży Granicznej.  63 proc. pytanych osób wystawiło pogranicznikom pozytywną ocenę.

Straż Graniczna w liczbach

W Straży Granicznej zatrudnionych jest 18 tys. osób, z czego 14 659 to funkcjonariusze i funkcjonariuszki. Straż Graniczna to także służba MSW, w której procentowo jest najwięcej kobiet. Stanowią one ok. 30 proc. wszystkich zatrudnionych.

Dziś w strukturze SG znajduje się 8 oddziałów (Morski, Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański, Bieszczadzki, Śląsko-Małopolski, Nadodrzański i Nadwiślański), 3 ośrodki szkolenia (w Kętrzynie, Koszalinie i Lubaniu) oraz Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej.

Strażnicy ochraniają granicę lądową RP o długości ponad 3,5 tysiąca km, a  odprawy graniczne prowadzą na 72 przejściach granicznych: 19 drogowych, 14 kolejowych, 1 rzecznym, 18 morskich i 20 lotniczych. Dziennie odprawiają około 120 tys. osób. 

Z okazji Święta Straży Granicznej życzymy wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym wszystkiego dobrego! 

Na zdjęciu: infografika z okazji Święta Straży Granicznej

 

Pliki do pobrania

Mapa serwisu