Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 15.05.2015

Szefowa MSW: Święto Straży Granicznej, to także święto bezpiecznych granic naszej ojczyzny

Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska podczas Święta Straży Granicznej w Przemyślu
fot. Straż Graniczna

- Swoją nieustanną, czujną, bohaterską służbą wykonujecie wytrwałą pracę na rzecz nas wszystkich. Dlatego z radością świętuję dziś z wami, bo to święto ważnej służby, ale także święto bezpiecznych granic naszej Ojczyzny - powiedziała minister Teresa Piotrowska podczas obchodów Święta Straży Granicznej w Przemyślu.

Co roku 16 maja swoje święto obchodzi Straż Graniczna. W piątek na Rynku w Przemyślu (woj. podkarpackie) odbyły się centralne obchody tego święta połączone z promocją na pierwszy stopień oficerski 83  funkcjonariuszy SG. W uroczystości wzięli udział minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska oraz wiceminister Piotr Stachańczyk, który w resorcie odpowiada za tę służbę, a także kierownictwo Straży Granicznej, funkcjonariusze i zaproszeni goście.

Podczas uroczystości  szefowa MSW podkreśliła, jak ważna jest rola Straży Granicznej dla Polski. - W rodzinie służb resortu spraw wewnętrznych Straż Graniczna zajmuje miejsce szczególne i wyjątkowo odpowiedzialne. Przez okrągły rok, w dzień i w nocy – także teraz, w dniu Waszego święta – stoicie na straży granic Rzeczypospolitej – powiedziała szefowa resortu.

Formacja została powołana 16 maja 1991 r. na mocy Ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Do najważniejszych jej zadań należą ochrona nienaruszalności granicy państwowej, organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, przeciwdziałanie nielegalnej migracji i zwalczanie przestępczości o charakterze transgranicznym. 

Katalog zadań Straż Granicznej dynamicznie zmieniał się jednak na przestrzeni lat. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, a potem do Strefy Schengen Straż Graniczna zyskała nowe uprawnienia i zmieniła swoje struktury, uzyskując charakter służby graniczno-migracyjnej.  Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Straż Graniczna stała się jedynym organem, który posiada tak szerokie kompetencje w zakresie zapobiegania oraz zwalczania nielegalnej migracji.

- Funkcjonariusze Straży Granicznej wiedzą szczególnie dobrze, na czym polega odpowiedzialność za spokój i bezpieczeństwo oraz odpowiedzialność za powierzone granice.  Zwłaszcza, że granica Rzeczypospolitej na znacznej długości jest także granicą Unii Europejskiej - powiedziała minister Teresa Piotrowska. - Tę granicę wielu chciałoby przekroczyć za wszelką cenę, czasem dla własnych marzeń o lepszym życiu, a czasem, niestety, aby działać przeciwko bezpieczeństwu europejskiej rodziny. Każdy taki przypadek  Straż Graniczna musi jako pierwsza ocenić i odpowiednio zareagować. Czynią to zawsze profesjonalnie, zgodnie z polską racją stanu i z porozumieniami, jakie zawarliśmy z naszymi sojusznikami i partnerami – dodała szefowa resortu.

Dziś w strukturze SG znajduje się 8 oddziałów (Morski, Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański, Bieszczadzki, Śląsko-Małopolski, Nadodrzański i Nadwiślański), 3 ośrodki szkolenia (w Kętrzynie, Koszalinie i Lubaniu) oraz Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej. W sumie w formacji pracuje 18 108 osób, w tym 14 659 funkcjonariuszy. Straż Graniczna to służba MSW, w której procentowo jest najwięcej kobiet. Stanowią one ok. 30 proc. wszystkich zatrudnionych.

Straż Graniczna cieszy się sporym zaufaniem wśród obywateli. Z badania „Ocena Straży Granicznej – opinie Polaków” przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie MSW wynika, że blisko 2/3 respondentów ocenia jej działalność jako raczej dobrą lub bardzo dobrą. 72 proc. pytanych odpowiedziało, że ma zaufanie do tej służby.

Sondaż zrealizowany w dniach od 21 do 25 kwietnia metodą wywiadów telefonicznych (CATI) na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 16+, N=1001 na zlecenie MSW.

  • Na zdjęciu: uczestnicy centralnych obchodów Święta Straży Granicznej w Przemyślu\ fot. Jarosław Wtorkiewicz (KGSG) #1
  • Na zdjęciu: uczestnicy centralnych obchodów Święta Straży Granicznej w Przemyślu\ fot. Jarosław Wtorkiewicz (KGSG) #2
  • Na zdjęciu: uczestnicy centralnych obchodów Święta Straży Granicznej w Przemyślu\ fot. Jarosław Wtorkiewicz (KGSG) #4
  • Na zdjęciu: uczestnicy centralnych obchodów Święta Straży Granicznej w Przemyślu\ fot. Jarosław Wtorkiewicz (KGSG) #3
  • Na zdjęciu: uczestnicy centralnych obchodów Święta Straży Granicznej w Przemyślu\ fot. Jarosław Wtorkiewicz (KGSG) #5
  • Na zdjęciu: uczestnicy centralnych obchodów Święta Straży Granicznej w Przemyślu\ fot. Jarosław Wtorkiewicz (KGSG) #6
  • Na zdjęciu: uczestnicy centralnych obchodów Święta Straży Granicznej w Przemyślu\ fot. Jarosław Wtorkiewicz (KGSG) #7
  • Na zdjęciu: centralne obchody Święta Straży Granicznej/fot. SG
  • Na zdjęciu: uroczystości związane z obchodami Święta Straży Granicznej/fot. SG

Pliki do pobrania

Mapa serwisu