Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.05.2015

O polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Na zdjęciu: grafiki flag Polski i Słowacji
Współdziałanie działań służb ratowniczo-gaśniczych oraz działania prowadzone w ramach infrastruktury drogowej i gospodarczej były głównymi tematami spotkania wiceministrów spraw wewnętrznych Polski i Słowacji.
 
Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Jozef Buček, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Słowacji przewodniczyli jubileuszowemu XX posiedzeniu Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Posiedzenie odbyło się w na Słowacji w Starej Lubowli w czwartek.

Podczas posiedzenia Komisji omawiano działania służb ratowniczo-pożarniczych pracujących w ramach grupy roboczej ds. współpracy i wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków. We współpracy ze słowackimi jednostkami, polska straż pożarna prowadzi stały monitoring potrzeb i oczekiwań formacji ratowniczych.

Bardzo dobrze układa się również współpraca pomiędzy służbami ratowniczymi na obszarze polsko-słowackiego pogranicza na poziomie ponadregionalnym. Grupa robocza prowadzi prace nad aktualizacją zapisów „Instrukcji metodycznej dotyczącej współpracy jednostek straży pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej z Korpusem Pożarniczo-Ratowniczym i jednostkami straży pożarnych Republiki Słowackiej“. Omawiano również realizację projektu pt. „Wzmocnienie relacji i wymiany doświadczeń pomiędzy słowackimi i polskimi służbami ratowniczymi” zrealizowanego i sfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007 – 2013.

Ponadto omawiano działania prowadzone w ramach infrastruktury drogowej oraz gospodarczej, wspólne działania prowadzone w ramach ochrony środowiska, czy pracy i polityki społecznej.

uległa polsko-słowacka współpraca prowadzona w ramach grupy roboczej ds. infrastruktury transportowej, której prace ukierunkowane są na rozwijanie transgranicznych połączeń komunikacyjnych. Zwrócono uwagę, że nadal niedostateczny rozwój transgranicznej infrastruktury transportowej stanowi istotną przeszkodę w rozwoju polsko-słowackiej współpracy gospodarczej. Sytuacja ulega poprawie, ale w stopniu nie zadowalającym obie strony.

Jednocześnie podczas posiedzenia omawiano plany dotyczące realizacji projektu dotyczącego ułatwienia przepływów na transgranicznym rynku pracy i likwidacji pojawiających się barier, który będzie realizowany na obszarze przygranicznym Polski i Słowacji. Zwrócono uwagę na popularyzację działań Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej: TRITIA i TATRY, ponieważ ten innowacyjny instrument prawny sprzyja umacnianiu spójności społecznej i gospodarczej peryferyjnych obszarów polsko – słowackiego pogranicza.

Posiedzenie zakończyło się podpisaniem przez Współprzewodniczących Protokołu z XX posiedzenia Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. 

Mapa serwisu