Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 25.05.2015

25 maja - Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

Na zdjęciu: grafika rodzina i zaginione dziecko

25 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. To dzień, w którym zwracamy uwagę społeczeństwa na problem zaginięć dzieci i młodzieży. Symbolem pamięci o zaginionych dzieciach jest kwiat niezapominajki.

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2014 roku zgłoszono 8 261 zaginięć dzieci i nastolatków, natomiast 8 283 odnaleziono. W ubiegłym roku zgłoszono na Policję zaginięcie 529 dzieci w przedziale wiekowym do lat 6, a odnaleziono 532. W wieku 7-13 lat zgłoszono 971 osób zaginionych natomiast odnaleziono 975. Najwięcej – 6 761 – dotyczyło zaginięć młodych ludzi w wieku od 14 do 17 lat. W tym przedziale wiekowym odnaleziono 6 776 osób. Jak podkreślają policjanci, znaczna część zaginięć w ostatnim przedziale wiekowym, to ucieczki.

Myśl o nich pojawia się wtedy, kiedy nastolatek ma poczucie, że jego potrzeby są lekceważone, czuje się niezrozumiany, opuszczony. Impulsem do podjęcia decyzji mogą stać się słabe oceny w szkole, miłosny zawód, skumulowanie poczucia osamotnienia czy bezsilności wobec własnych problemów. Ucieczka to także wołanie o pomoc, chęć zwrócenia na siebie uwagi lub możliwość poznania nowych ludzi.

Rodzicu, dbaj o swoje dziecko! 

Młodsze dzieci są ciekawe świata i nie są w stanie ocenić grożącego im niebezpieczeństwa. Przyczyną większości zaginięć małych dzieci jest brak należytej opieki. Zdarza się, że dzieci padają ofiarą przestępstwa. Wiele z zaginięć w tym przedziale wiekowym to także tzw. porwania rodzicielskie.

Przy zaginięciu małego dziecka szczególnie ważny jest czas. Najmłodsi są narażeni na większe zagrożenia. Zagubienie w lesie, wpadnięcie do rzeki lub wyziębienie – mogą mieć dramatyczne skutki. By ich uniknąć, należy pamiętać, aby nie zostawiać dzieci do lat 10 samych w domu czy bez opieki na podwórku. Dziecko jak najwcześniej powinno znać swoje imię i nazwisko oraz adres. Warto nauczyć również swoją pociechę zasad zachowania się wobec obcych osób. I najważniejsze: pamiętajmy, że to rodzice mają dbać o bezpieczeństwo swoich dzieci, dlatego to oni są zobowiązani do pilnowania dziecka, a nie dziecko pilnowania się rodzica.Na zdjęciu: niezapominajka - symbol międzynarodowego dnia dziecka zaginionego

Starsze dzieci potrafią już zadbać o swoje zdrowie i życie. Nie oznacza to jednak, że można pozostawić je samych sobie. Nastolatkowie szczególnie mocno potrzebują zainteresowania swoich rodziców. Nie można ignorować ich problemów, choć dorosłemu mogą wydawać się nie aż tak poważne, jak przestawia to nastolatek. Warto poświęcić im uwagę, rozmawiać, wiedzieć, z kim się przyjaźnią i jak spędzają wolny czas.

Telefon interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci

Gdy jednak dojdzie już do zaginięcia, natychmiast zgłośmy ten fakt na Policję. Pamiętajmy również, że w od 2009 roku działa w Polsce Telefon w sprawie zaginionego dziecka współfinansowany przez MSW. Pod numerem 116 00 specjaliści z Fundacji Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi pomagają w poszukiwaniu zaginionych dzieci zbierają i analizują sygnały od informatorów, weryfikują i przekazują policji. Psycholodzy i prawnicy dyżurujący przy telefonie 116 000 wspierają rodziny zaginionych. Telefon jest bezpłatny i działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Tylko w ostatnich trzech miesiącach 2014 roku psychologowie udzielili 121 porad telefonicznych, ale także mailowych czy na komunikatorach społecznościowych. 134 razy korzystano również z oferowanej tam pomocy prawnej. Tylko w tym roku MSW przeznaczyło dotację w wysokości 160 tys. zł na prowadzenie telefonu interwencyjnego ws. zaginionych dzieci.

Child Alert

Ponadto Polska od listopada 2013 roku włączyła się do ogólnoświatowego programu Child Alert. To system natychmiastowego informowania społeczeństwa o zaginięciu dziecka, gdy okoliczności wskazują, że jego zdrowie lub życie może być zagrożone. Tak było w przypadku zaginięcia w połowie kwietnia 10-letniej dziewczynki z Wołczkowa. Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych opracowało komunikat, który został rozpowszechniony w mediach oraz rozpoczęło koordynację działań poszukiwawczych. Po kilkunastu godzinach udało się odnaleźć dziewczynkę oraz zatrzymać sprawcę porwania.

Na zdjęciu infografika - przedstawiająca dane dotyczące zaginięć dzieci w Polsce
Infografika - opis alternatywny 

Mapa serwisu