Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 26.05.2015

W MSW o wsparciu dla repatriantów

28 maja w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbędzie się konferencja dla gmin przyjmujących i zainteresowanych przyjęciem repatriantów. Spotkanie jest organizowane przez MSW oraz International Organization of Migration (IOM).

Podczas spotkania zostaną poruszone kwestie dotyczące m.in. dobrych praktyk w przyjmowaniu i integracji repatriantów. Omówione zostaną programy adaptacyjne, współpraca z urzędami pracy i pracodawcami oraz korzystanie z różnych źródeł finansowania. Konferencja będzie także okazją do przedstawienia aktualnej sytuacji i zasad funkcjonowania repatriacji. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej opowiedzą o nowym systemie nauczania języka polskiego dla repatriantów. Podczas spotkania omówione zostaną także sprawy zasad uznawania kwalifikacji zawodowych.

W spotkaniu udział wezmą m.in. Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w MSW,  Anna Rostocka, Dyrektor Krajowego Biura IOM oraz przedstawiciele Ministerstw Edukacji Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konferencja będzie organizowana w ramach projektu „Wsparcie Integracji Repatriantów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI)

Mapa serwisu