Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 27.05.2015

Rodziny z Donbasu wkrótce opuszczą ośrodki Caritasu

Na zdjęciu: rodzina ewakuowana z Donbasu

W pierwszych dniach czerwca kolejne rodziny ewakuowane z Donbasu opuszczą ośrodki w Łańsku oraz Rybakach i zamieszkają samodzielnie na terenie Polski. Rodziny z dziećmi w wieku szkolnym wyjadą z ośrodków po zakończeniu roku szkolnego. Oferty pracy i mieszkania, w prowadzonym przez MSW banku ofert, zaoferowały m.in. Wrocław, Zielona Góra, Wałbrzych, a także Bydgoszcz.

Rodziny ewakuowane z Ukrainy, które skorzystają z propozycji zamieszkania i pracy na podstawie prowadzonego w MSW banku ofert, opuszczą ośrodek Caritasu w Rybakach oraz rządowy ośrodek w Łańsku w połowie czerwca. Natomiast rodziny z dziećmi wyjadą już po zakończeniu roku szkolnego. Przypominamy, że do podstawówki i gimnazjum w Stawigudzie uczęszcza ponad 20 dzieci. Kilkoro dzieci w wieku 5-6 lat chodzi do przedszkola. Natomiast młodzież w wieku licealnym uczy się poza Stawigudą. Trzy osoby uczęszczają do liceum w Olsztynie, a dwie pozostałe do Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

Propozycję zamieszkania przedstawiło wiele samorządów m.in. z Wrocławia, Zielonej Góry, Świdnicy, Koszalina, Wałbrzycha, Wielunia, Sopotu czy Bydgoszczy. Miasta te, podobnie jak pozostałe samorządy z całego kraju, zaoferowały mieszkania i pomoc w znalezieniu pracy. Przykładowo władze miasta Wałbrzycha przedstawiły propozycję mieszkania wraz z pracą dla lekarza w miejscowym szpitalu. Natomiast na terenie Bydgoszczy zamieszkają dwie rodziny z dziećmi. Miasto udostępni im mieszkania komunalne. W miniony piątek minister Teresa Piotrowska oraz prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski spotkali się z rodzinami, które tu zamieszkają od 1 lipca.

Do tej pory ośrodki w Łańsku i Rybakach opuściły 4 rodziny. Osoby te zamieszkały w Zielonej Górze, Warszawie, Stawiskach koło Kościerzyny oraz pod Wrocławiem i tam też podjęły zatrudnienie. Osoby te pracują w swoim zawodzie, m.in. laboranta w wodociągach miejskich, bibliotekarki, pracownika budowlanego i w gastronomii. 

Osoby ewakuowane z Ukrainy przez polski rząd, które pobierają emerytury oraz te, które chciałyby na własną rękę znaleźć zatrudnienie lub rozpocząć działalność gospodarczą, skorzystają wyłącznie z oferty mieszkaniowej. Władze Warszawy zaproponowały takim osobom 12 mieszkań, a miasto Toruń możliwość zamieszkania dla zainteresowanej pobytem w tej miejscowości rodziny.

Natomiast wszystkie pozostałe rodziny, ewakuowane z Ukrainy, dzięki uruchomionemu w MSW bankowi ofert, uzyskały pomoc bądź skorzystają z przedstawianych propozycji mieszkania i pracy. Wszystkie osoby są szczegółowo informowane o każdej ofercie, a jej przyjęcie poprzedzone jest zgodą zainteresowanych. Cały czas prowadzone są rozmowy, które mają na celu doprecyzowanie ostatnich kwestii mieszkaniowych oraz związanych z podjęciem pracy.

W ośrodkach Caritas w Rybakach i rządowym w Łańsku zamieszkało w sumie 195 osób. Wśród nich jest około 50 dzieci. Jeszcze w styczniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło bank ofert pomocy dla wszystkich tych osób. Zaapelowano wówczas do samorządowców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i osób prywatnych o przekazywanie ofert wsparcia dla ewakuowanych przez polski rząd z objętego wojną Donbasu - tj. propozycji zatrudnienia i zamieszkania, ofert kursów językowych lub zawodowych. Na zaproszenie odpowiedziało wiele samorządów, organizacji a także prywatni przedsiębiorcy. MSW bardzo dziękuje wszystkim osobom indywidualnym, przedsiębiorcom, organizacjom i samorządom, które zaangażowały się w pomoc osobom ewakuowanym z Ukrainy. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, udzielone wsparcie  i przedstawione oferty pracy i mieszkania. 

Mapa serwisu