Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 27.05.2015

Rozmowa szefowej MSW z austriacką minister spraw wewnętrznych

Rozmowa telefoniczna minister Teresy Piotrowskiej

Minister Teresa Piotrowska odbyła dziś rozmowę telefoniczną z Johanną Mikl-Leitner, szefową austriackiego MSW.

Rozmowa dotyczyła kwestii związanych z Międzynarodowym Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD). ICMPD to organizacja, której głównym zadaniem jest promowanie innowacyjnych, kompleksowych i zrównoważonych polityk migracyjnych. Obecnie trwa konkurs na stanowisko Dyrektora Generalnego organizacji.

Ponadto szefowe resortów omówiły współpracę w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego w ramach Forum Salzburg, w którym Austria aktualnie sprawuje przewodnictwo. Forum Salzburg jest nieformalną inicjatywą skupiającą ministrów spraw wewnętrznych państw Europy Środkowej. Inicjatorem powołania w 2001 roku Forum Salzburg była Austria. 

Do najważniejszych dziedzin współpracy Forum Salzburg należy współpraca policyjna, współpraca w zakresie kontroli granicznej, zwalczanie nielegalnej migracji, polityka azylowa oraz wymiana poglądów w sprawach dotyczących UE.

Państwa członkowskie Forum Salzburg sprawują półroczne prezydencje w kolejności alfabetycznej. Polska sprawowała prezydencję w Forum Salzburg w I połowie 2009 r. oraz w I połowie 2013 r. 

Mapa serwisu