Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 28.05.2015

O transgranicznej współpracy polsko-rosyjskiej

Na zdjęciu: Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Nikolay Tsukanov, Gubernator Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej
 
Funkcjonowanie przejść na granicy polsko-rosyjskiej, w tym rozpoczęcie prac nad zmianą zakresu ruchu w kolejowym przejściu granicznym Skandawa-Żeleznodorożnyj były głównymi tematami posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR.
 
Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Nikolay Tsukanov, Gubernator Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej przewodniczyli XV posiedzeniu Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR. Posiedzenie odbyło się w Swietłogorsku (Obwód Kaliningradzki FR)  w dniach 26-27 maja 2015 roku.

Podczas posiedzenia Rady omówiono kwestie związane z funkcjonowaniem przejść granicznych na granicy polsko-rosyjskiej, w tym rozpoczęcie prac nad zawarciem porozumienia między Rządem RP a Rządem FR w sprawie zmiany zakresu ruchu w kolejowym przejściu granicznym Skandawa-Żeleznodorożnyj z dwustronnego towarowego na wielostronny towarowy. Wysłuchano również informacji nt. prac nad rozbudową drogi między polską a rosyjską częścią drogowego przejścia granicznego Grzechotki-Mamonowo II.

W trakcie posiedzenia przedyskutowano możliwości rozszerzenia współpracy służb ratowniczych obu krajów, w tym kwestię aktualizacji Umowy między Rządem RP i Rządem FR o współpracy w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków, podpisanej w Warszawie
25 sierpnia 1993 roku.  

Podczas spotkania zapoznano się również ze wspólnymi działaniami realizowanymi przez obie strony w celu zwalczania przestępczości transgranicznej oraz podejmowanymi krokami w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w regionach przygranicznych.  Omówiono również zagadnienia związane z realizacją Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 oraz wysłuchano informacji na temat stanu prac nad przygotowaniem polsko-rosyjskiego Programu dla obszarów przygranicznych na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Prace Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR prowadzone są w ramach dwunastu Komisji, m.in.: ds. przejść granicznych, ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń oraz ds. walki z przestępczością. 

W posiedzeniu wzięli udział m. in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także przedstawiciele urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich oraz placówek dyplomatycznych obu krajów. 

Kolejne, XVI spotkanie Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR odbędzie się w 2016 roku, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na zakończenie obrad Współprzewodniczący Rady podpisali "Protokół z XV posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy regionów Rzeczpospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej"

  • Na zdjęciu: Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Nikolay Tsukanov, Gubernator Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej

Mapa serwisu