Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 28.05.2015

Już ponad milion Polaków posługuje się nowym dowodem osobistym

Na zdjęciu: Infografika - Już ponad milion Polaków posługuje się nowym dowodem osobistym. Na grafice zamieszczony specmen (wzór) nowego dowodu osobistego

Od 1 marca Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przygotowało 1 071 095 dowodów osobistych wg nowego wzoru. W pierwszy miesiącu funkcjonowania nowej ustawy było to 380 897 dokumentów, w kwietniu 358 732, a do 26 maja już 331 466 dowodów osobistych.

Od trzech miesięcy obywatele mogą wyrobić nowy dowód. Oprócz nowego wzoru graficznego, dokument zawiera szereg dodatkowych zabezpieczeń – m.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Na dowodzie znalazła się też informacja o obywatelstwie.

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 marca dowód osobisty nie zawiera już informacji o miejscu zameldowania, kolorze oczu, wzroście, nie ma też na nim skanu podpisu posiadacza dokumentu.

Od 1 marca, czyli od momentu wydawania nowych dowodów osobistych, nie otrzymaliśmy żadnych skarg ani od obywateli ani od urzędów gmin, w związku z posługiwaniem się dowodami osobistymi bez adresu zameldowania. Nie zwracały się do nas również żadne instytucje, które zgłaszałyby problem związany z nowymi dowodami osobistymi.

Obywatele legitymujący się nowym dowodem osobistym bez problemu mogli oddać głos w obu turach wyborów prezydenckich. Brak informacji o adresie zameldowania w nowych dowodach osobistych nie miał wpływu na kwestię ustalania tożsamości wyborcy. W nowym dowodzie osobistym pozostał numer ewidencyjny PESEL, a obwodowa komisja wyborcza mogła porównać go z tym, który znajduje się w spisie wyborców.

Przypomnijmy, że dowód osobisty możemy wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Wcześniej mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek. Taką możliwość daje nowy System Rejestrów Państwowych, który połączył najważniejsze państwowe rejestry: PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego.

Dodatkowo na stronie www.obywatel.gov.pl możemy on-line sprawdzić czy nasz dokument jest gotowy do odbioru. W zakładce „Dowody osobiste” została uruchomiona e-usługa, pozwalająca sprawdzić, czy dokument został już przygotowany przez urzędników. Wystarczy wpisać numer zawarty na potwierdzeniu złożenia wniosku, który wcześniej otrzymaliśmy w urzędzie, a odpowiedź pojawi się na ekranie. Usługa jest bezpłatna i nie wymaga dodatkowego logowania.

Mapa serwisu