Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 28.05.2015

W MSW o wsparciu dla repatriantów

Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Wsparcie dla repatriacji" z udziałem wiceministra Piotra Stachańczyka

Dobre praktyki w przyjmowaniu i integracji repatriantów, programy adaptacyjne, współpraca z urzędami pracy i pracodawcami oraz korzystanie z różnych źródeł finansowania to tematy konferencji „Wsparcie dla repatriacji” zorganizowanej w MSW. - Repatriacja jest szczególną formą nabycia obywatelstwa polskiego i trwałym elementem polityki migracyjnej państwa. Stanowi wspólne zadanie administracji rządowej i samorządowej – powiedział wiceminister Piotr Stachańczyk otwierając konferencję.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz International Organization of Migration (IOM). W konferencji wzięli udział przedstawiciele urzędów wojewódzkich, organizacji pozarządowych oraz gmin przyjmujących i zainteresowanych przyjęciem repatriantów

Wsparcie finansowe dla gmin przyjmujących repatriantów

Repatriacja stwarza szansę zamieszkania w Polsce potomkom zesłańców. Adresowana jest przede wszystkim do osób polskiego pochodzenia żyjących nadal w miejscach zesłań i deportacji w azjatyckiej części dawnego ZSRR. Warunkiem uzyskania wizy repatriacyjnej są gwarancje bezpieczeństwa socjalnego repatriantów. Od 2001 r. repatriowało się do Polski 5 tys. osób, a blisko 2,5 tys. osób nadal oczekuje na przyjazd do kraju. Średnio do polski przyjeżdża 200 repatriantów rocznie. MSW prowadzi ewidencję wniosków repatriacyjnych w postaci Bazy Rodak.

Wiceminister Piotr Stachańczyk przypomniał, że gmina, która zadeklaruje gotowość zapewnienia lokalu mieszkalnego rodzinie repatrianta otrzymuje z budżetu państwa wsparcie finansowe w średniej kwocie 180 tys. złotych. - Dotacja ta pozwala na pokrycie kosztów remontu oraz wyposażenia lokalu, bez potrzeby angażowania przez gminę środków własnych – powiedział sekretarz stanu w MSW.

Również pracodawcy tworzący miejsca pracy dla repatriantów otrzymują z budżetu państwa zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów. Wiceszef MSW podkreślił, że przyjęcie rodziny repatrianta zapewnia nie tylko dotacje, ale przede wszystkim nowych obywateli wnoszących wkład w życie lokalnej społeczności.

Współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi

Warto pamiętać, że warunki do osiedlenia się w Polsce w ramach repatriacji może zapewnić nie tylko gmina, ale również osoba prawna, a nawet jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę w Polsce. Również organizacje pozarządowe takie jak Fundacja im. Leny Grochowskiej z Siedlec oraz Związek Repatriantów Rzeczypospolitej z Niepołomic aktywnie wspierają proces pomocy rodzinom repatriantów w ich adaptacji do nowych warunków życia w Polsce.

Wiceminister Piotr Stachańczyk stwierdził, że działania na linii administracja rządowa i samorządowa oraz organizacje pozarządowe mogą przynieść dobre efekty gwarantujące repatriantom poczucie życiowej stabilizacji oraz, co bardzo ważne, społeczną akceptację w nowym środowisku.

Dyrektor Anna Rostocka z International Organization of Migration (IOM) powiedziała, że repatrianci przyjeżdżając do nowego miejsca muszą mieć czas na adaptację, na nauczenie się nowej rzeczywistości. Mimo, że potomkowie zesłańców kultywują polskie tradycje i polska kultura jest im bardzo bliska, to do tej pory w Polsce nie mieszkali. – Integracja repatriantów to nie tylko adaptacja osób przybyłych, ale także akceptacja ze strony społeczeństwa przyjmującego – podsumowała dyrektor Anna Rostocka.

Podczas spotkania zostały poruszone kwestie dotyczące m.in. dobrych praktyk w przyjmowaniu i integracji repatriantów. Omówiono również programy adaptacyjne, współpracę z urzędami pracy i pracodawcami oraz korzystanie z różnych źródeł finansowania. Konferencja była okazją do przedstawienia aktualnej sytuacji i zasad funkcjonowania repatriacji. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej opowiedzieli o nowym systemie nauczania języka polskiego dla repatriantów. Podczas spotkania omówione zostały również sprawy zasad uznawania kwalifikacji zawodowych.

Gdańsk, Byczyna, Łowicz – samorządy, które już przyjęły rodziny repatriantów

W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów, które skorzystały ze środków na remonty lokali komunalnych dla repatriantów. Są to m.in. miasta i gminy: Byczyna, Żory, Gdańsk i Łowicz. Gmina Byczyna z woj. opolskiego w ramach programu „Polanowice” przyjęła jednorazowo 14 rodzin repatriantów z Kazachstanu, Gruzji i Uzbekistanu. W sumie w gminie Byczyna mieszka już 100 repatriantów. – Z asymilacją i akceptacją nie ma najmniejszych problemów – ocenił Maciej Tomaszczyk, sekretarz gminy Byczyna.

Burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński określił repatriację rodaków ze Wschodu jako nasz obowiązek. – Polacy z Kazachstanu, którzy przyjechali do naszego miasta świetnie sobie radzą. Samorządy nie powinny bać się repatriacji – podkreślił burmistrz. Miasto Łowicz (samo liczące 29 tys. mieszkańców) przyjęło ponad 40 osób. – Sprowadziliśmy już 9 rodzin i właśnie czekamy na dziesiątą. Podpisaliśmy również umowę na przyjazd kolejnych 4 rodzin. Miasto właśnie przygotowuje mieszkania dla nich – poinformował burmistrz Krzysztof Kaliński.

Gdańsk od 1996 r. przyjął 49 rodzin repatriantów – do miasta średnio przyjeżdżają 2 rodziny rocznie, zwykle z Kazachstanu. – To głównie młode, rozwojowe rodziny z małymi dziećmi. Do tej pory nikt z osób, które przyjechały w ramach repatriacji nie wyjechał, więc myślę, że w Gdańsku czują się dobrze. Rodziny są pod naszą opieką, ale usamodzielniły się – powiedział przedstawiciel Urzędu Miasta Gdańsk.

Konferencja został zorganizowana w ramach projektu „Wsparcie Integracji Repatriantów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI).

 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Wsparcie dla repatriacji" z udziałem wiceministra Piotra Stachańczyka #13
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Wsparcie dla repatriacji" z udziałem wiceministra Piotra Stachańczyka #1
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Wsparcie dla repatriacji" z udziałem wiceministra Piotra Stachańczyka #2
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Wsparcie dla repatriacji" z udziałem wiceministra Piotra Stachańczyka #3
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Wsparcie dla repatriacji" z udziałem wiceministra Piotra Stachańczyka #4
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Wsparcie dla repatriacji" z udziałem wiceministra Piotra Stachańczyka #5
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Wsparcie dla repatriacji" z udziałem wiceministra Piotra Stachańczyka #6
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Wsparcie dla repatriacji" z udziałem wiceministra Piotra Stachańczyka #7
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Wsparcie dla repatriacji" z udziałem wiceministra Piotra Stachańczyka #8
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Wsparcie dla repatriacji" z udziałem wiceministra Piotra Stachańczyka #9
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Wsparcie dla repatriacji" z udziałem wiceministra Piotra Stachańczyka #10
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Wsparcie dla repatriacji" z udziałem wiceministra Piotra Stachańczyka #11
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Wsparcie dla repatriacji" z udziałem wiceministra Piotra Stachańczyka #12
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Wsparcie dla repatriacji" z udziałem wiceministra Piotra Stachańczyka #14

Mapa serwisu