Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 02.06.2015

Spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Grupy G6

Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska oraz minister spraw wewnętrznych Niemiec Thomas de Maizière

Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych wzięła udział w spotkaniu szefów resortów spraw wewnętrznych Grupy G6. Spotkanie odbyło się 1 i 2 czerwca w Moritzburgu, w pobliżu Drezna. Gospodarzem Grupy G6 aktualnej prezydencji tego półrocza są Niemcy. 

W rozmowach brali udział, poza państwami członkowskimi G6 - Niemcami, Francją, Wielką Brytanią, Włochami, Hiszpanią i Polską, także przedstawiciele USA oraz Komisarz UE ds. migracji i spraw wewnętrznych.

Szefowie MSW państw G6 z udziałem przedstawicieli USA i Komisarzem UE rozmawiali o najważniejszych sprawach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym UE. W trakcie rozmów omawiana była także kwestia polityki migracyjnej wobec uchodźców, w związku z założeniami nowej Europejskiej Agendy Migracyjnej. Ponadto uczestnicy spotkania wymieniąli poglądy na temat działań podejmowanych w zakresie zwalczania terroryzmu i problemu radykalizacji. Innym tematem rozmów była także kwestia zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym kradzieży pojazdów oraz zwalczanie cyberprzestępczości.

Podczas dwudniowych obrad, odbywały się również rozmowy bilateralne z najważniejszymi dla Polski partnerami. 

W obecnym półroczu prezydencję w Grupie G6 sprawują Niemcy.

Grupa G6 funkcjonująca od 2003 r., jest nieformalną inicjatywą w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, zrzeszającą największe państwa członkowskie UE: Niemcy, Wielką Brytanię, Francję, Włochy, Hiszpanię i (od marca 2006 r.) Polskę.

Spotkania Grupy stanowią forum konsultacji i uzgodnień w bieżących sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego UE, dotyczących m.in. wzmacniania wspólnych działań służących zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, jak również skutecznej ochrony granic i przeciwdziałania nielegalnej imigracji. Formuła współpracy w ramach G6 opiera się na organizacji raz na pół roku spotkania ministerialnego przez kraj aktualnie sprawujący przewodnictwo w Grupie. 

  • Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska oraz minister spraw wewnętrznych Niemiec Thomas de Maizière #1
  • Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska oraz minister spraw wewnętrznych Niemiec Thomas de Maizière #2
  • Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska
  • na zdjęciu family photo uczestników spotkania grupy G6
  • na zdjęciu family photo uczestników spotkania grupy G6

Mapa serwisu