Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 03.06.2015

Reaguj! Nie bądź obojętny na krzywdę dziecka

na zdjęciu siedzi skulona kobieta w ciemnym i pustym pokoju

4 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji, ustanowiony przez ONZ.

Każdy może stać się ofiarą przemocy fizycznej, czy emocjonalnej. Jednak to dzieci są szczególnie wrażliwe na agresję, w tym przemoc domową lub szkolną, poniżanie i wyzwiska. O najmłodszych pamiętajmy nie tylko 1 czerwca. W trosce o dzieci i młodzież, narażone na przemocą domową przypominamy, jak można pomóc i ponawiamy nasz apel o aktywność na przejawy przemocy wobec najsłabszych. 4 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji.

MSW oraz Policja cały czas przypominają, gdzie można zgłosić się po pomoc, gdy staniemy się świadkiem bądź ofiarą przemocy domowej w rodzinie, czy osobą pokrzywdzoną ze strony rówieśników w szkole.

Przemoc domowa w statystykach policyjnych

W ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku policja ujawniła ponad 32 tys. ofiar przemocy domowej (w ubiegłym roku takich osób było ponad 35 tys.). W okresie styczeń-kwiecień 2015 r. założonych zostało ponad 24 tys. niebieskich kart, a w analogicznym okresie ubiegłego roku – takich formularzy było ok. 26 tys.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – kwestionariusze szacowania ryzyka

Od półtora roku policjanci podczas interwencji domowych korzystają z dodatkowych narzędzi, dzięki którym łatwiej identyfikują zagrożenia życia i zdrowia ofiar. Pomagają im w tym algorytmy i kwestionariusze szacowania ryzyka zagrożenia. Instrukcje, które otrzymali funkcjonariusze wyjaśniają, jak interpretować znaki świadczące o tym, że mają do czynienia z zagrożeniem wymagającym interwencji. Mają one także minimalizować dowolność w podejmowaniu decyzji przez funkcjonariuszy. Wdrożenie programu na terenie całego kraju było poprzedzone pilotażem w województwie lubuskim (trwał on przez cały wrzesień 2013 r.). Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w oparciu o algorytmy i kwestionariusze, działa na terenie całego kraju od stycznia 2014 r.

Program algorytmów i kwestionariuszy został opracowany przy współpracy z Policją, Fundacją Dzieci Niczyje oraz Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia”.

Przemoc w rodzinie – sondaż MSW

MSW zleciło w grudniu ub. roku sondaż poświęcony przemocy w rodzinie, w tym dotyczący zgłaszania takich przypadków właściwym instytucjom. Wynika z niego, że 14% Polaków w ciągu ostatniego roku było świadkiem przemocy w rodzinie. Natomiast tylko dwie na pięć osób zdecydowało się ją zgłosić.

Uczestnicy sondażu najczęściej byli świadkami psychicznej i fizycznej formy przemocy w rodzinie, najrzadziej - przemocy o charakterze seksualnym. Świadkowie przemocy w rodzinie, którzy zdecydowali się ją zgłosić, najczęściej kontaktowali się w tej sprawie z policją (60 proc.). Jedna trzecia respondentów zadeklarowała też, że sprawę zgłosiła Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Pozostali ankietowani skorzystali z pomocy „Niebieskiej Linii” lub innego telefonu interwencyjnego/zaufania (7 proc.) oraz innej instytucji lub organizacji pozarządowej (20 proc.).

Gdzie zgłosić się po pomoc?

Przypadki przemocy w rodzinie można zgłaszać do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Pracownicy „Niebieskiej Linii” – pomagają pod numerem telefonu: 22 668 70 00. Czekają również na zgłoszenia pod adresem mailowym: poradnia@niebieskalinia.pl 

Jeśli jesteś świadkiem przestępstwa, natychmiast zgłoś sprawę na Policję: 997 lub poinformuj służby dyżurujące pod numerem alarmowym 112. 

Zawiadomienie o przestępstwie ma obowiązek przyjąć każdy funkcjonariusz policji na posterunku, komisariacie czy w komendzie policji, sporządzając protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie. 

Mapa serwisu