Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 11.06.2015

Spotkanie szefowej MSW ze stowarzyszeniem policjantek

Na zdjęciu: spotkanie minister Teresy Piotrowskiej z przedstawicielkami stowarzyszenia "Polska Sieć Policjantek"

Minister Teresa Piotrowska spotkała się z przedstawicielkami stowarzyszenia „Polska Sieć Policjantek”. W spotkaniu udział wzięła również poseł Beata Szydłowska.

Szefowa MSW przyjęła przedstawicielki stowarzyszenia „Polska Sieć Policjantek” – Prezes Dorotę Cyman-Końską oraz wiceprezeski – Kamilę Zimoń i Dorotę Ciszkowską. Celem stowarzyszenia jest wzmocnienie statusu kobiet w Policji.

Przedstawicielki zwróciły się do minister Teresy Piotrowskiej z wnioskiem o upamiętnienie Stanisławy Filipiny Paleolog, pierwszej kobiety w Policji Państwowej. Po podjęciu w 1925 roku przez ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych II RP decyzji o przyjęciu kobiet do formacji, Stanisławie Paleolog powierzono tworzenie struktur kobiecych w policji.

Prezeski stowarzyszenia zaproponowały, by uhonorować komisarz Paleolog pamiątkową tablicą w MSW lub KGP oraz nazwaniem jej imieniem auli w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 

  • Na zdjęciu: spotkanie minister Teresy Piotrowskiej z przedstawicielkami stowarzyszenia "Polska Sieć Policjantek"
  • Na zdjęciu: spotkanie minister Teresy Piotrowskiej z przedstawicielkami stowarzyszenia "Polska Sieć Policjantek"
  • Na zdjęciu: spotkanie minister Teresy Piotrowskiej z przedstawicielkami stowarzyszenia "Polska Sieć Policjantek"
  • Na zdjęciu: spotkanie minister Teresy Piotrowskiej z przedstawicielkami stowarzyszenia "Polska Sieć Policjantek"

Mapa serwisu