Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 12.06.2015

Warsztaty poświęcone problematyce zwalczania nielegalnej migracji

Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów poświęconych problematyce zwalczania nielegalnej migracji

W Tbilisi (Gruzja) odbyły się warsztaty poświęcone problematyce zwalczania nielegalnej migracji. Było to drugie spotkanie tematyczne zorganizowane w ramach Projektu Pilotażowego Nr 5 wdrażanego przez Polskę i Rumunię w ramach Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego, której Polska jest liderem. Współorganizatorami spotkania byli Polska i Rumunia (kraje przewodniczące Projektowi) oraz Gruzja. Warsztaty odbyły się w dniach 9-10 czerwca 2015 r.

W warsztacie poświęconym problematyce ustalania i potwierdzania tożsamości imigrantów, którzy nie posiadają dokumentów potwierdzających ich tożsamość uczestniczyli przedstawiciele 14 krajów, oraz 2 organizacji międzyrządowych. Było to drugie spotkanie zorganizowane w ramach Projektu Pilotażowego Nr 5 (poprzedni odbył się w dniach 26-27 stycznia 2015 r. w Warszawie).

Podczas warsztatów wymieniono się najlepszymi praktykami dotyczącymi wzmacniania efektywności działań mających na celu zapewnienie efektywności powrotów imigrantów, którzy nie posiadają zezwolenia na pobyt. Akcentowano konieczność przestrzegania praw człowieka podczas procedur dotyczących ustalania tożsamości migrantów – dotyczy to zarówno przestrzegania zasady poszanowania państwa prawa, jak również zapewnienia indywidualnej analizy sytuacji migranta (np. upewnienie się, że jego stan zdrowia pozwala na powrót do kraju pochodzenia). Szczególną uwagę poświęcono ustalaniu tożsamości dzieci migrantów, które urodziły się w kraju docelowym, a także osób, które nie chcą współpracować z instytucjami próbującymi ustalić ich tożsamość.

Oddzielny blok tematyczny stanowiła dyskusja dotycząca przeszkód w uzyskiwaniu dokumentu podróży dla cudzoziemca oraz braku współpracy w zakresie przyjmowania  imigrantów, którzy nie chcą dobrowolnie wrócić do kraju pochodzenia. Odnosząc się do możliwości usprawnia współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu zaakcentowano  pozytywny wpływ nawiązywania i utrzymywania sieci nieformalnych kontaktów na efektywność procedur readmisyjnych.

Podczas wizyty w Departamencie Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji uczestnicy warsztatów poznali także gruzińskie doświadczenia w zakresie ustalania tożsamości i stosowania detencji (oraz środków alternatywnych do detencji) wobec osób przebywających bez zezwolenia na pobyt na terytorium Gruzji. Ponadto, zaprezentowano inicjatywy dotyczące migracji wdrażane w Gruzji we współpracy z Międzynarodowym Ośrodkiem do Spraw Rozwoju Polityki Migracyjnej w Wiedniu (International Centre for Migration Policy Development, ICMPD) oraz Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (International Organisation on Migration, IOM). Pozwoliło to na wymianę doświadczeń zgromadzonych w innych projektach, popularyzację rezultatów projektów oraz unikanie nakładania się i dublowania działań dotyczących migracji.

Proces Praski

Proces Praski stanowi główne forum międzynarodowej współpracy w dziedzinie migracji i azylu. Uczestniczy w nim 50 państw (Unia Europejska/obszar Schengen, Partnerstwo Wschodnie, Azja Centralna, Bałkany Zachodnie, Rosja i Turcja). Jego celem jest rozwijanie szeroko pojętych partnerstw między uczestniczącymi państwami, promowanie współpracy i wymiany informacji oraz pogłębianie wzajemnego zaufania. Polska jest liderem Procesu Praskiego od grudnia 2010 r. (poprzednio: Republika Czeska).

Koordynowana przez Polskę (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) Inicjatywa Celowa Procesu Praskiego realizowana wspólnie z partnerami z Czech, Słowacji, Węgier, Rumuni, Niemiec i Szwecji jest najważniejszą inicjatywą realizującą wybrane zadania Planu Działania Procesu Praskiego. Wsparcie w zakresie administracji projektu oraz roboczą komunikację związaną z jego realizacją zapewnia ICMPD.

Więcej informacji o Procesie Praskim oraz o Inicjatywie Celowej Procesu Praskiego, w tym o Projekcie Pilotażowym Nr 5 wdrażanym w ramach Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego dostępnych jest na stronie internetowej www.pragueprocess.eu oraz na profilu umieszczonym na Facebooku.

  • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów poświęconych problematyce zwalczania nielegalnej migracji
  • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów poświęconych problematyce zwalczania nielegalnej migracji
  • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów poświęconych problematyce zwalczania nielegalnej migracji
  • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów poświęconych problematyce zwalczania nielegalnej migracji
  • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów poświęconych problematyce zwalczania nielegalnej migracji

Mapa serwisu