Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 17.06.2015

Ponad 8,4 mln spraw w SRP - trzy miesiące działania systemu

Na zdjęciu: tablet z planszą Systemu Rejestrów Państwowych

W pierwszych trzech miesiącach działania nowego Systemu Rejestrów Państwowych, czyli od początku marca do końca maja, zarejestrowano łącznie ponad 8,4 mln spraw. Zdecydowana większość spraw - ponad trzy miliony, dotyczyła dowodów osobistych. Samych tylko wniosków o wydanie dowodu osobistego przyjęto prawie 1,2 mln.

Ponad 8 mln 450 tys. tyle w sumie spraw zostało zarejestrowanych w pierwszych trzech miesiącach działania nowego Systemu Rejestrów Państwowych. Najwięcej z nich dotyczyło dowodów osobistych. Przyjęto prawie 1 mln 200 tys. wniosków o wydanie nowego dokumentu. W tym czasie wydano także ponad 1 mln 200 tys. dowodów osobistych, a unieważniono 1 mln tych dokumentów.

Kolejnymi najczęstszymi sprawami, które były rejestrowane w nowym systemie, były sprawy dotyczące zameldowania. Zarejestrowano zarówno na pobyt stały, jak i czasowy ponad 630 tysięcy spraw.

Trzy pierwsze miesiące działania systemu to także nadanie ponad 115 tysięcy numerów PESEL oraz zarejestrowanie: ponad 300 tysięcy aktów urodzenia; ponad 144 tysięcy aktów małżeństwa i ponad 107 tysięcy aktów zgonów.

Przypomnijmy, że od 1 marca prawie 2 500 gmin pracuje na nowym Systemie Rejestrów Państwowych. SRP połączył m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego w jeden system. Dla obywatela oznacza to możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego lub odpisy aktów urodzenia czy małżeństwa w dowolnym urzędzie gminy lub urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od meldunku. 

Mapa serwisu