Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.06.2015

„Kręcę na trzeźwo” – historia o sztuce wyboru

„Kręcę na trzeźwo” to nazwa kolejnej edycji projektu „Sztuka wyboru”, nad którym honorowy patronat objęła minister Teresa Piotrowska. Ideą projektu jest zwrócenie uwagi młodzieży na problemy i zagrożenia będące wielokrotnie podłożem przestępstw. Tegoroczna edycja jest ukierunkowana na przeciwdziałanie nadużywania i uzależnienia młodzieży od środków psychoaktywnych, przede wszystkim alkoholu i dopalaczy.

Konwencja programu zakłada rozstrzygnięcie dwóch konkursów – fotograficzno-graficznego i filmowego, których finałem jest gala z udziałem laureatów i gości specjalnych, odbywająca się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage. Projekt realizowany jest wspólnie przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Konkurs skierowany jest do uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego. Wybrane placówki, które jeszcze w kwietniu tego roku dostarczyły materiał filmowy (tzw. „demo”) zostały zakwalifikowane do udziału w warsztatach filmowych prowadzonych przez doświadczonych fachowców. Do tej pory dzięki zaangażowaniu współorganizatorów w projekt zaangażowani zostali m.in. Jan Holoubek, Janusz Kaniewski czy Łukasz Żal. Po zakończeniu warsztatów konkurs wchodzi w decydującą fazę czyli nadsyłanie prac konkursowych – filmów dotyczących problematyki stanowiącej główny temat projektu. Kryteria brane pod uwagę podczas oceny projektów wykraczają poza aspekty stricte artystyczne. Kluczową kwestią jest umiejętność zasygnalizowana problemu oraz zaapelowania do rozsądku i wrażliwości młodych ludzi. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni w listopadzie 2015 podczas gali finałowej. W poprzednich edycjach programu wzięli w nich udział m.in. Marian Dziędziel, Magdalena Boczarska, Artur Reinhart czy pracujący w Hollywood grafik Tomasz Opasiński. Dla laureatów konkursu organizatorzy przygotowali ciekawe nagrody rzeczowe. Dodatkowo najlepsze filmy zostaną wydane także na płytach DVD i będą prezentowane podczas lekcji w szkołach województwa.

Realizacja projektu „Sztuka wyboru” została zaplanowana na kilka najbliższych lat. Trzy pierwsze edycje programu pn. „Kręcę filmy, a nie jointy”, „Kręcę filmy, nie zadymy” oraz „Nie kliknij w przestępstwo” koncentrowały się kolejno na problemach nadużywania środków psychoaktywnych, agresji oraz szeroko pojętych uzależnieniach i zagrożeniach czyhających na młodzież w cyberprzestrzeni.

Więcej informacji na stronie www.sztukawyoboru.pl 

 

Mapa serwisu