Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 24.06.2015

Szef programu PaT wyróżniony za wspieranie praw dziecka

Na zdjęciu: rzecznik Praw Dziecka
fot. RPD

Insp. Grzegorz Jach, autor programu „Profilaktyka a Ty”, otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI. Wręczył ją Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka podczas spotkania kilkutysięcznej społeczności PaT przy pomniku Janusza Korczaka w Warszawie (24 czerwca). W spotkaniu wzięła także udział szefowa MSW Teresa Piotrowska.  

Insp. Grzegorz Jach jest pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego. Młodzieży znany jest przede wszystkim jako organizator programu „Profilaktyka a Ty”, który w tym roku obchodzi 10 rocznicę istnienia.

- W dzisiejszych czasach trudno być autorytetem dla młodych ludzi, insp. Grzegorzowi Jachowi to się udało. Kapituła przyznająca odznaczenie doceniła fakt, że PaT uczy odpowiedzialności za siebie i za innych oraz tego, że każdy ma równe prawa i należy mu się szacunek – wyjaśnia Marek Michalak.

Program „Profilaktyka a Ty” skupia ludzi, którzy chcą działać dla drugiego człowieka. Promuje modę na życie bez uzależnień poprzez profilaktykę rówieśniczą.

- To wyróżnienie nie jest tylko dla mnie. To dowód wdzięczności dla całej społeczności PaT – mówił insp. Grzegorz Jach.

Wręczenie odznaki insp. Grzegorzowi Jachowi oraz spotkanie społeczności PaT z Rzecznikiem Praw Dziecka odbyło się 24 czerwca, przy pomniku Janusza Korczaka (Park Świętokrzyski w okolicach PKiN).  W uroczystości uczestniczyli m.in. Teresa Piotrowska, Minister Spraw Wewnętrznych, Urszula Augustyn, Wiceminister Edukacji Narodowej, Henryka Krzywonos, Społeczny Doradca RPD oraz Batia Gilad, Przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.

Po zakończeniu ceremonii wręczenia Odznaki insp. Grzegorzowi Jachowi, uczestnicy spotkania złożyli kwiaty pod pomnikiem Janusza Korczaka oraz odśpiewali hymn programu PaT.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka. To wykonany w metalu srebrzony i oksydowany medal. Na stronie licowej widnieje portret Janusza Korczaka oraz hasło INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI (Obrońcy Godności Dzieci). Na stronie odwrotnej medalu umieszczono napis: Rzecznik Praw Dziecka oraz wizerunek drzewa z młodym pędem u dołu. Medal został ustanowiony przez Prezydenta RP w 2013 r. na wniosek Rzecznika Praw Dziecka.

  • Na zdjęciu: uczestnicy spotkania ze społecznością PaT przy pomniku Janusza Korczaka/ fot. www.brpd.gov.pl
  • Na zdjęciu: uczestnicy spotkania ze społecznością PaT przy pomniku Janusza Korczaka/ fot. www.brpd.gov.pl #1
  • Na zdjęciu: uczestnicy spotkania ze społecznością PaT przy pomniku Janusza Korczaka/ fot. www.brpd.gov.pl #2
  • Na zdjęciu: uczestnicy spotkania ze społecznością PaT przy pomniku Janusza Korczaka/ fot. www.brpd.gov.pl #3
  • Na zdjęciu: uczestnicy spotkania ze społecznością PaT przy pomniku Janusza Korczaka/ fot. www.brpd.gov.pl #4
  • Na zdjęciu: uczestnicy spotkania ze społecznością PaT przy pomniku Janusza Korczaka/ fot. www.brpd.gov.pl #5
  • Na zdjęciu: uczestnicy spotkania ze społecznością PaT przy pomniku Janusza Korczaka/ fot. www.brpd.gov.pl #6
  • Na zdjęciu: uczestnicy spotkania ze społecznością PaT przy pomniku Janusza Korczaka/ fot. www.brpd.gov.pl

Mapa serwisu